21 marca – Światowy Dzień Poezji

21.03.2018
2 minuty

Poezja może być wszystkim, w zależności od czasów, w których powstaje: wyrazem buntu, nośnikiem wielkich idei, chęcią zrozumienia świata lub próbą stworzenia własnego. Dla Anny Rudawcowej, polskiej poetki piszącej na zesłaniu, wiersz był przede wszystkim poszukiwaniem ukojenia i przejawem tlącej się jeszcze nadziei, że koniec sybirskiego wygnania jest bliski, że „przeminie noc, a po niej przyjdzie świt”. Był wreszcie próbą zachowania człowieczeństwa w nieludzkim świecie.

Wiersze z Sybiru, wydany przez Narodowe Centrum Kultury tom poetycki Anny Rudawcowej, są próbą ocalenia od zapomnienia sybirskich wierszy. Po wybuchu wojny i wkroczeniu Armii Czerwonej do Grodna zaaresztowano męża autorki i skazano na łagry, ją i dzieci zaś zesłano na Sybir. Od tej pory głód, prześladowania i tułaczka na stałe wkradły się w codzienność rodziny, a poważne martyrologiczne tony – w teksty wierszy.

Sybirskie wiersze poetki – ocalała tylko ich część – to przykład twórczości, która nierozerwalnie splotła się z biografią, są zapisem nędzy i przerażającej codzienności tysięcy polskich zesłańców.

W Światowy Dzień Poezji zapraszamy wszystkich do naszej księgarni, gdzie można znaleźć zarówno tom poezji Anny Rudawcowej Wiersze z Sybiru, jak i wspomnienia z syberyjskiej zsyłki autorstwa jej dzieci, Bohdana Rudawca i Haliny Łupinowicz, Rzuceni w stepy Kazachstanu.

Uwadze Czytelników polecamy także inne tomiki wydane przez Narodowe Centrum Kultury:

Rachunek sumienia Józefa Łobodowskiego, opublikowany w serii wydawniczej Powrót pisarzy.

„Lecz nie było już świata”. Miłość i śmierć. Wiersze Bolesława Leśmiana – wybór utworów jednego z najwybitniejszych polskich poetów, któremu towarzyszą eseje autorstwa znakomitych polskich literaturoznawców, pisarzy i poetów.