1 lipca – Światowy Dzień Architektury

Data publikacji: 01.07.2018
3 minuty

Architektura ma charakter wybitnie interdyscyplinarny, stanowi platformę i środek wyrazu dla innych dziedzin życia. Dlatego nie jest domeną wyłącznie architektów i urbanistów kształtujących wspólną przestrzeń, lecz wszystkich, którzy w niej funkcjonują. Wydana przez Narodowe Centrum Kultury naukowa publikacja Rafała Janowicza Komunikacja marketingowa w architekturze pokazuje, jaki wpływ na architekturę – a za jej pośrednictwem na nasze życie – mają mechanizmy marketingowe.

1 lipca – Światowy Dzień Architektury
Fot. Ivan Cujic (CC0 license)

Publikacja proponuje nowatorskie podejście do zagadnienia świadomego wykorzystywania komunikacji marketingowej w kształtowaniu przestrzeni. Dotąd architekci niechętnie uwzględniali w swojej pracy kategorie ekonomiczne, a sama komunikacja marketingowa manifestowana przez nośniki reklamowe często kojarzona była z chaosem przestrzennym i obniżeniem estetyki.

Komunikacja marketingowa w architekturze jest dostępna w sklepie NCK

Autor publikacji, sięgając po liczne przykłady, przekonuje, że w obliczu globalizacji i rosnącego znaczenia wizualności w kulturze architektura musi świadomiej wykorzystywać elementy marketingu, nie waha się przy tym piętnować przypadków architektury manipulatorskiej zaśmiecającej miejski krajobraz, ale wskazuje także inwestycje, które dzięki współpracy z ekspertami od spraw marketingu doprowadziły do powstania przestrzeni spójnej, innowacyjnej i atrakcyjnej dla odbiorcy.

Więcej o tym, jak ważna jest świadomość i odpowiedzialność w kształtowaniu przestrzeni, mówi książka dla dzieci Wspólne nie znaczy niczyje. Alicja Szyguła i Jakub Głaz w przystępny sposób opowiadają, jak ważna jest partycypacja i konsultacje społeczne – dialog, bez którego „wspólne” nie jest przecież możliwe. Pokazują, jak ważne jest właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznych, odczuwanych jako własne i wzmacniające społeczność, w tym uwzględnianie dobrze zaprojektowanej i wykonanej „małej architektury”, która sprawia, że w danym miejscu po prostu chce nam się przebywać i o nie dbać.

W 2018 roku miała miejsce premiera Polskiej Polityki Architektonicznej. Trzecie wydanie publikacji powstało we współpracy Narodowego Centrum Kultury z Polską Radą Architektury i Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Tematy poruszane na łamach publikacji to: cele i zasady gospodarowania krajobrazem, polityka przestrzenna gminy i jej znaczenie dla rozwoju, współzarządzanie przestrzenią gminy, nowa polityka przestrzenna w gminach, przestrzeń obywatelska w gminie, zamówienia publiczne dla jakości otoczenia, jakość architektury, przestrzeni publicznej i aktywna urbanistyka pobudzająca rozwój społeczny i gospodarczy oraz rola architekta w kształtowaniu otoczenia, a także tematyka przestrzeni i powszechna edukacja architektoniczna. 

Pobierz e-book Polskiej Polityki Architektonicznej w sklepie NCK!