NOWOŚĆ! „Gestorum” Andrzeja Maksymiliana Fredry

Data publikacji: 09.07.2018
2 minuty

Gestorum to już czwarta pozycja, która ukazuje się w serii Biblioteka Staropolskiej Myśli Politycznej, wydawanej nakładem Narodowego Centrum Kultury Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Jej autor, Andrzej Maksymilian Fredro, był jednym z najwybitniejszych polskich myślicieli barokowych podejmujących tematykę polityczną, gospodarczą i militarną, a zarazem państwowcem i politykiem, który brał czynny udział w kształtowaniu ówczesnego państwa polskiego.

W niniejszej publikacji, której pełny polski tytuł brzmi Dzieje Narodu Polskiego za czasów Henryka Walezego, Króla Polaków, potem zaś Francji, Fredro przedstawia historię polityczną od śmierci Zygmunta II Augusta do koronacji Stefana Batorego w 1576 r., koncentrując się w głównej mierze na nowej idei państwowości, którą wprowadzała monarchia elekcyjna. Jego dzieło należy zatem traktować przede wszystkim jako traktat polityczno-prawny, dokonujący przeglądu i krytycznej oceny ustroju Rzeczypospolitej, w tym określających jej podstawę artykułów henrykowskich.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych tomów Biblioteki Staropolskiej Myśli Politycznej, do rąk czytelników trafia wydanie dwujęzyczne, w którym oryginalny tekst łaciński został zestawiony z polskim przekładem. Przy ustalaniu podstawy niniejszej edycji uwzględniono dwa wydania traktatu – z 1652 i 1660 r. – co pozwala na prześledzenie procesu krystalizowaniu się myśli Andrzeja Maksymiliana Fredry na przestrzeni lat. Dzięki szczegółowemu opracowaniu i przypisom Marka Tracza-Trynieckiego, jak również nowemu tłumaczeniu autorstwa Józefa Macjona XVII-wieczne dzieło Fredry ma szansę zaprezentować swoją uniwersalną wartość szerszemu gronu odbiorców i tym samym zmienić dominujący w zbiorowej świadomości negatywny wizerunek epoki sarmackiej.

Wszystkich zainteresowanych pragniemy poinformować, że Gestorum jest już dostępne w formie elektronicznej i można je znaleźć na portalach:

Publio►

IBUK►

Zinamon►

Więcej ciekawych publikacji znajdziecie w naszych księgarniach stacjonarnych oraz na sklep.nck.pl.