Artist residencies

archiwum

Portal artistresidencies.pl został uruchomiony w czerwcu 2016 roku. To pierwsza ogólnopolska baza programów rezydencyjnych. Powstanie portalu zostało poprzedzone pracą koncepcyjną i badawczą. Jest to pierwsze przedsięwzięcie o takim charakterze w Polsce. Celem portalu jest prezentacja aktualnej oferty polskich programów rezydencyjnych oraz rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami artystycznymi poprzez wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i wspieranie profesjonalnego rozwoju pracowników kultury.

Czym są rezydencje artystyczne?

Jeśli jesteś twórcą i potrzebujesz odpowiednich warunków, by rozwijać swoją karierę artystyczną, możesz wyjechać na rezydencję artystyczną. W miejscu innym niż Twoja codzienna przestrzeń pracy, w określonym czasie, gospodarze rezydencji zapewnią Ci wsparcie merytoryczne, organizacyjne i udostępnią miejsce, materiały i środki na stworzenie nowego projektu. Rezydencje obejmują różne dziedziny: sztuki wizualne, literaturę, muzykę, teatr, dizajn, architekturę, taniec, animację kultury. Różnią się także nastawieniem: może być to produkcja, badania, czy działania site-specific.