Zaproś nas do siebie!

Kadra Kultury

Projekt „Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń oraz budowanie relacji między uczestnikami. To wszystko podczas kilku miesięcy wizyt studyjnych, warsztatów, konsultacji z ekspertami oraz spotkań zespołowych!

uczestnicy programu
Fot. Alicja Szulc, uczestnicy programu "Zaproś nas do siebie"

Udział w „Zaproś nas do siebie!” oznacza gotowość do pracy nad merytorycznym rozwojem oferty programowy instytucji oraz rozwojem kompetencji pracowników instytucji. Program jest adresowany do instytucji, które takiego wsparcia poszukują i chcą z niego skorzystać.

Decydując się na wejście do projektu instytucja bierze udział w procesie zmiany, który dotyczy całego zespołu: pracowników oraz dyrektora. Proces ten będzie dotyczył pracy nad ofertą programową instytucji kultury opartej na tożsamości lokalnej, lokalnych zasobach i współpracy z mieszkańcami.

Zależy nam, aby decyzję o aplikowaniu do projektu podjął cały zespół instytucji. Ważne jest, żeby wszyscy pracownicy, a nie tylko pojedyncze osoby, był gotowy na wyzwania związane z uczestnictwem w projekcie: udziałem w dwóch 3-dniowych warsztatach, pięciu 3-dniowych wizytach studyjnych, konsultacjach z ekspertami, spotkaniach zespołowych oraz przygotowaniem oferty programowej na rok 2020.