Praktykuj w kulturze

Kadra Kultury

Program Praktykuj w kulturze (dawniej Staże w instytucjach kultury) umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Termin najbliższej edycji projektu:

Edycja Wiosenna trwa od 25.02. do 30.06.2019 r.

Nabór dla instytucji: od 28.01. do10.02.2019 r.

Nabór dla praktykantów: od 12.02. do 24.02.2019 r.

Nabór uzupełniający dla praktykantów: od 26.02 do 03.03.2019 r.

Zgłoszenia instytucji przyjmowane są przez portal Pracuj w kulturze (czerwony panel DODAJ OFERTĘ). Wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów. W przypadku braku zgłoszeń do instytucji, oferty praktyk zostaną ponownie opublikowane w naborze uzupełniającym. Oferty publikowane w ramach programu „Praktykuj w kulturze” oznaczone są czerwonym rombem.

Praktykanci zgłaszać się mogą poprzez portal Pracuj w kulturze (biały panel SZUKAJ OFERTY), uzupełniając dane po kliknięciu przycisku APLIKUJ pod wybraną ofertą praktyk. Zgłoszenie trafia bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki.