Praktykuj w kulturze

Kadra Kultury

Program Praktykuj w kulturze (dawniej Staże w instytucjach kultury) umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Termin najbliższej edycji projektu:

Edycja Letnia trwa od 17 czerwca do 30 września 2019 r.

Nabór dla instytucji: od 20.05. do 02.06.2019 r.

Nabór dla praktykantów: od 04.06. do 16.06.2019 r.

Nabór uzupełniający dla praktykantów: od 18.06. do 23.06.2019 r. 

Zgłoszenia instytucji przyjmowane są przez portal Pracuj w kulturze (czerwony panel DODAJ OFERTĘ). Wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów. W przypadku braku zgłoszeń do instytucji, oferty praktyk zostaną ponownie opublikowane w naborze uzupełniającym. Oferty publikowane w ramach programu „Praktykuj w kulturze” oznaczone są czerwonym rombem.

Praktykanci zgłaszać się mogą poprzez portal Pracuj w kulturze (biały panel SZUKAJ OFERTY), uzupełniając dane po kliknięciu przycisku APLIKUJ pod wybraną ofertą praktyk. Zgłoszenie trafia bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki.