Bolesław Kotliński

Data publikacji: 01.08.2019
1 minuta

Trener od 2011r. – ponad 2000 godzin na sali szkoleniowej. Certyfikowany trener MBTI® (kwestionariusz typu osobowości) oraz TKI® (narzędzie psychometryczne określające preferowane style rozwiązywania konfliktów), Mediator (Certyfikat Polskiego Centrum Mediacji), członek Association for Psychological Type International.

Przez jego zespołowe sesje MBTI® przeszło ok. 16 tys. osób. Opierając się na szerokiej wiedzy o typach osobowości pomaga uczestnikom szkoleń zrozumieć źródła stresu i nieskutecznych wzorców działania. Specjalizuje się w temacie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w różnych sferach (pary, zespoły, organizacje, partnerzy społeczni). Jest autorem podręcznika dla osób zarządzających Strefa Szefa (2015), w przygotowaniu kolejne wydawnictwo dotyczące konfliktu.