ZAPROŚ NAS DO SIEBIE | wyniki już 3 lipca!

Polska, różne miejsca - Polska, różne miejsca
Wt. 2 — Pt. 19 czerwca 2015 r.
Zaproś nas do siebie!

„Zaproś nas do siebie!” to nowy projekt Narodowego Centrum Kultury, który powstał przy współpracy 3 programów działających na rzecz profesjonalizacji sektora kultury: Domu Kultury+Kadry Kultury i Platformy Kultury.

Dom Kultury+ gromadzi wokół siebie aktywne i świadome swojej misji domy kultury,Kadra Kultury dzięki szkoleniom prowadzonym już od ponad 10 lat, zachęca do nieustannego podnoszenia kompetencji  ludzi kultury (przede wszystkim jej menedżerów), a Platforma Kultury aktywnie wspiera animatorów kultury, wdrażając rekomendacje z NieKongresu Animatorów Kultury. Chcemy dążyć do połączenia tych potencjałów i doprowadzić do ich spotkania w przestrzeni, w której działają.

Projekt „Zaproś nas do siebie!” polega na zorganizowaniu w siedzibie instytucji zapraszającej cyklu (maksymalnie trzech) szkoleń na temat pobudzania aktywności i działań lokalnych. Instytucja, która wyraża chęć udziału w projekcie powinna zaprosić na szkolenia lokalnych partnerów (z którymi współpracuje, współpracowała lub chce współpracować) – np. inne instytucje, urzędników, animatorów kultury, organizacje pozarządowe.

Szkolenia prowadzone wśród funkcjonujących na tym samym terenie partnerów dadzą komfort i możliwość pracy na rzeczywistych przykładach, pomogą zmierzyć się z realnymi problemami obecnymi w danym środowisku i umiejscowionymi w lokalnym kontekście.

Kto może zostać instytucją zapraszającą?

Domy, ośrodki i centra kultury  

Zobowiązania instytucji zapraszającej:

 • wyznaczenie koordynatora projektu ze strony instytucji zapraszającej
 • sala szkoleniowa na max. 25 osób wraz z niezbędnym wyposażeniem: stoły i krzesła konferencyjne w ilości adekwatnej do liczby uczestników, projektor multimedialny, ekran, flipchart i markery, bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego
 • przeprowadzenie naboru uczestników szkoleń (wśród partnerów)
 • złożenie sprawozdania merytorycznego i ewaluacji
 • noclegi dla trenerów i przedstawicieli NCK
 • catering podczas szkoleń dla uczestników, trenerów i przedstawicieli NCK

Zobowiązania Narodowego Centrum Kultury:

 • opieka merytoryczna
 • wyznaczenie koordynatora ze strony Narodowego Centrum Kultury
 • zapewnienie prowadzących szkolenie
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej

TERMINARZ:

3-19.06.2015 rekrutacja
do 3.07.2015 ogłoszenie wyników
do 31.08.2015 podpisywanie porozumień
1.09-30.11 szkolenia
do 15.12 ewaluacja, sprawozdania

 

Komisja oceniająca będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 1. partnerstwo – liczba i rodzaj (np.: instytucje kultury, ngo, przedstawiciele biznesu, urzędy) partnerów (1-5 pkt)
 2. dotychczasowa współpraca pomiędzy instytucją zapraszającą a zaproszonymi podmiotami (1-10 pkt)
 3. ocena planu wykorzystania współpracy między instytucją zapraszającą a zaproszonymi podmiotami (1-10 pkt)

Za każde wymienione powyżej kryterium będą przyznawane punkty, których liczbę określiliśmy w nawiasie. Każde zgłoszenie będzie oceniane przez min. 3 osoby (przedstawicieli projektów Kadra Kultury, Platforma Kultury, Dom Kultury+).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 20 dydaktycznych (2 dni)

TEMATYKA SZKOLEŃ dostępna TUTAJ

REGULAMIN szkoleń "Zaproś nas do siebie!" TUTAJ

REKRUTACJA

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać w dniach 3-19 czerwca 2015r. (włącznie).

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy do 3 lipca 2015 r.

 

Zapraszamy!

Zaproś nas do siebie!