Zaproś nas do siebie! 2016 | moduł I | Rekrutacja

Data publikacji: 27.04.2016
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Jesteś pracownikiem domu, ośrodka lub centrum kultury
Zależy Ci na tym, aby pracownicy sektora kultury podnosili swoje kompetencje? 
Znasz lokalne instytucje i wiesz z jakimi borykają się problemami? 
Chcesz rozwiązać problemy swojej instytucji i rozwijać się wraz ze swoimi współpracownikami? 

Jeśli przynajmniej na jedno z powyższych pytań odpowiedź brzmi TAK, to nie zastanawiaj się dłużej i ZAPROŚ NAS DO SIEBIE!

Zaproś nas do siebie! 2016 | moduł I | Rekrutacja
zapros

„Zaproś nas do siebie!” to projekt skierowany do domów, ośrodków i centrów kultury z całej Polski (wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury) [1]. Jego założenia wynikają z potrzeby podnoszenia kompetencji pracowników sektora kultury nie tylko na poziomie centralnym, ale przede wszystkim w regionach.

Pilotażowa edycja projektu „Zaproś nas do siebie!” została przeprowadzona w 2015 roku w ramach wspólnych działań trzech programów: Dom Kultury+Platforma Kultury i Kadra Kultury

Projekt polega na zawiązaniu partnerstwa pomiędzy Narodowym Centrum Kultury, a lokalnymi partnerami – instytucjami, które będą koordynowały szkolenia w regionach i wspólnej organizacji trzech szkoleń u każdego z nich.

W ramach projektu proponujemy, aby instytucje działające lokalnie zdefiniowały potrzeby szkoleniowe zarówno wewnątrz swojej placówki, jak i wśród partnerów, również tych potencjalnych. Zależy nam, aby do udziału zgłosiły się takie instytucje, które są nastawione na pracę, której wymagało będzie określenie potrzeb i późniejsza, szersza diagnoza pozwalająca na zdefiniowanie konkretnych problemów i dopasowanie działań szkoleniowych. 

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa, planem działań i regulaminem

Formularz rekrutacyjny jest dostępny TUTAJ

JAK BĘDZIEMY DZIAŁAĆ

Rekrutacja Lokalnych partnerów trwa od 27 kwietnia do 11 maja. Wyłonimy w niej 9 lokalnych partnerów – ośrodki koordynujące szkolenia, które we współpracy z Narodowym Centrum Kultury zorganizują trzy szkolenia w swoim regionie. Na etapie rekrutacji, chętne do udziału w projekcie ośrodki, wybiorą jedną z dwóch ścieżek szkoleniowych – ścieżkę wewnętrznego rozwoju instytucji (w tej ścieżce szkolenia przeznaczone są tylko dla jej pracowników) lub ścieżkę tematyczną, w której nacisk położony jest na współpracę z wybranymi przez ośrodek lokalnymi partnerami (w tej ścieżce udział w szkoleniu mogą wziąć pracownicy i członkowie wszystkich instytucji i organizacji działających w sektorze kultury w danym regionie).

13 maja 2016 r. ogłosimy wyniki rekrutacji i zaprosimy lokalnych koordynatorów projektu z wytypowanych ośrodków partnerskich na trzydniowe spotkanie w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach (30.05 – 1.06). Tam lepiej się poznamy, zaplanujemy działania i wspólnie wytypujemy tematy szkoleń.

Czerwiec to czas dla nas na wyłonienie trenerów dla waszych szkoleń. Szkolenia będą odbywać się u Was – lokalnych partnerów projektu „Zaproś nas do siebie!” w okresie między 20 sierpnia a 18 listopada 2016 r., dlatego czerwiec, lipiec i początek sierpnia to miesiące, w których najlepiej wypromować projekt i przeprowadzić rekrutację uczestników.

KRYTERIA NABORU

W wyborze lokalnych partnerów będziemy się kierować następującymi kryteriami

  1. OPIS INSTYTUCJI (misja, zespół, główne obszary działania, do kogo adresowane są działania instytucji, Nazwy konkursów i ich operatorów, w ramach których starała się o pieniądze na działania, Nazwy projektów (i rok ich realizacji), które udało się zrealizować w ramach ww. konkursów, Czy instytucja ma lokalnych partnerów, jeśli tak to prosimy o wymienienie i napisanie na czym polega współpraca z nimi)
  2. OPIS KOORDYNATORA (doświadczenie i zadania jakie ma w instytucji)
  3. CEL/MOTYWACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ZAPROŚ NAS DO SIEBIE”
  4. UCZESTNICY SZKOLEŃ (kto z Twojego regionu (i dlaczego) powinien być uczestnikiem szkoleń organizowanych u Ciebie w ramach projektu „Zaproś nas do siebie!”?).

ZAPISZ SIĘ!

 

[1] Z rekrutacji wyłączeni są beneficjenci programu Dom Kultury + w latach 2010-2016, dla których dedykowany nabór przeprowadzony  będzie na przełomie maja i czerwca. Będziemy o nim informować na stronie Domu Kultury+.