Zaproś nas do... Lublina!

Data publikacji: 27.08.2018
Autor: Karolina Michalska
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

W dniach 22-24 sierpnia odbyła się wizyta studyjna w Lublinie w ramach projektu „Zaproś nas do siebie!”. Za współorganizację wizyty odpowiadała Galeria Labirynt w Lublinie.

Zaproś nas do... Lublina!
Fot. Bartłomiej Żurawski

Wizyta odbyła się pod hasłem: „Jak działać Z, a nie DLA? Społeczność lokalna – badanie potrzeb, metody pracy”, a jej celem była prezentacja dobrych praktyk tworzenia oferty programowej instytucji kultury, uwzględniającej potrzeby lokalnej społeczności oraz włączającej ją w działania instytucji.

Pierwszego dnia wizyty uczestnicy i uczestniczki z całej Polski mieli możliwość odwiedzić Galerię Labirynt prezentującą sztukę współczesną z całego świata. Spotkaliśmy się z pracownikami tej miejskiej instytucji kultury, którzy opowiedzieli, jak Galeria pracuje z różnymi grupami, m.in. z dziećmi, seniorami, osobami głuchymi, cudzoziemcami. Galeria prowadzi autorski program włączania osób z niepełnosprawnościami, w tym zwiedzanie z wykorzystaniem Polskiego Języka Migowego, realizuje także program włączania cudzoziemców mieszkających w Lublinie, jako czynnych współuczestników życia Galerii.

W Galerii uczestnicy i uczestnicy wzięli udział w warsztatach dostępności instytucji dla osób z niepełnosprawnościami oraz w warsztatach o włączaniu cudzoziemców w działania instytucji. Wieczorem natomiast odkryli historię, miejsca, postacie, wydarzenia oraz legendy kluczowe dla Lublina, biorąc udział w grze miejskiej.

Drugiego dnia uczestnicy i uczestniczki odwiedzili wiele wyjątkowych miejsc zlokalizowanych w centrum Lublina, m.in. Warsztaty Kultury, Izbę Drukarstwa, Dom Słów, Centrum Kultury. Instytucje te są dowodem na to, że warto w swych działania stawiać na lokalne dziedzictwo, tradycję, otwierać się na społeczność lokalną, razem z nią tworzyć wydarzenia, ofertę kulturalną instytucji. Odwiedzone miejsca są również przykładami zupełnie niestandardowego myślenia o diagnozie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej oraz tworzenia wraz ze społecznością różnorodnych rozwiązań, pozwalających na rozwój ich pasji, zainteresowań i talentów, nie rezygnując z misji, jaką każda instytucja kultury chce realizować.

Ważnym momentem dla wielu uczestniczek i uczestników było spotkanie z Szymonem Pietrasiewiczem z Centrum Kultury w Lublinie, który opowiedział o działaniach dzielnicowych na Starych Bronowicach, m.in. o Punkcie Kultury, miejscu, gdzie animatorzy kultury i artyści wspólnie z mieszkańcami okolicy aktywizują społeczność lokalną oraz zmieniają przestrzeń na bardziej przyjazną.

Popołudniu spotkaliśmy się w Pożegnaniu z Afryką z 3 sektorem w Lublinie, m.in. z Fundacją Teatrikon, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Fundacją Sempre a frente. Rozmawialiśmy o współpracy z różnymi grupami społecznymi, z urzędnikami, instytucjami oraz zmianie, jaką może dać współpraca tych podmiotów.

Trzeciego dnia wizyty uczestnicy i uczestniczki odwiedzili Dzielnicy Dom Kultury Czuby Południowe, który powstał z inicjatywy mieszkańców w 2015 roku. A na swojej stronie zaprasza: “Wpadnijcie do nas i czujcie się tutaj jak w domu!”. Gościliśmy też w Fundacji Sztukmistrze, która została powołana by podejmować działania na rzecz rozwoju kulturyi sztuki nowego cyrku. W swoje działania włącza dzieci, młodzież, osoby dorosłe, rozwijając ich sprawność fizyczną i kreatywność oraz budując ich pewność siebie.

Odwiedziliśmy również Centrum Spotkania Kultur - ogromny budynek w centrum miasta. Pracownicy Centrum podzielili się z uczestnikami wizyty swoimi metodami na to, jak zaprosić mieszkańców do środka tak dużej i nowoczesnej instytucji i jak realizować drobne inicjatywy ze społecznością.

Ostatnim miejscem wizyty była Brain Damage Gallery – galerii koncentruje się na prezentacji graffiti i różnych form jego ewolucji, przy współpracy z artystami z całego świata.

Wizyta studyjna w Lublinie umożliwiła uczestnikom wymianę doświadczeń, nawiązanie cennych kontaktów, poznanie dobrych praktyk, przydatnych w diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnej oraz we włączaniu mieszkańców w tworzenie wydarzeń i oferty programowej instytucji.


Tak wizytę studyjną wspomnia jedna z uczestniczek:

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem III wizyty studyjnej, która miała miejsce w Lublinie. To co nam zostało zaaplikowane w małej pigułce przekroczyło nasze oczekiwania! Spotkania z fundacjami, organizacjami i instytucjami kultury, w które są zaangażowane osoby z  ogromną pasją utwierdziło nas w przekonaniu, jak wielką moc posiada KULTURA. To dzięki tym ludziom Lublin stał się miejscem największych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Skupia wokół siebie mieszkańców, społeczność lokalną, gości z kraju i świata. Uczestnicząc w takich spotkaniach mamy możliwość wymiany doświadczeń, zaczerpnięcia inspiracji i wdrożenia nowych działań na swój grunt lokalny.

Iwona, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy