Wykład+warsztat z SUZANNE LACY | "Kultura/Demokracja" | 25-26.11 | WYDARZENIE ODWOŁANE!

Data publikacji: 07.11.2016
Średni czas czytania 6 minut
drukuj
Wykład+warsztat z SUZANNE LACY | "Kultura/Demokracja" | 25-26.11  | WYDARZENIE ODWOŁANE!
logo K/D

Z powodu choroby artystki wydarzenie zostało ODWOŁANE.

 

Narodowe Centrum Kultury, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Nowy Teatr zapraszają na cykl "Kultura/Demokracja". Celem cyklu jest zainicjowanie krytycznej refleksji na temat uczestnictwa w kulturze poprzez dyskusje i warsztaty z doświadczonymi praktykami i teoretykami z zagranicy. Drugim gościem cyklu bedzie amerykańska artystka wizualna – Suzanne Lacy. Kolejne spotkania odbędą się w grudniu 2016 roku, a każde składać się będzie z wykładu połączonego z dyskusją oraz warsztatu. 

Wstęp na wykład jest wolny i nieobjęty rejestracją. 

Aby wziąć udział w warsztacie (koszt: 50 zł), należy przesłać formularz zgłoszeniowy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Suzanne Lacy
Sztuka jako rozmowa, czyli o strategiach zaangażowania obywatelskiego


Amerykańska artystka wizualna, pionierka sztuki publicznej i społecznie zaangażowanej, w swoich pracach wykorzystuje  m.in. performans, video i fotografię, jest też autorką tekstów krytycznych poświęconych przestrzeni publicznej i jej znaczenia dla mieszkańców,  m.in. Mapping The Terrain: New Genre Public Art (1994). Jej projekty zakorzenione są w sztuce zaangażowanej lat 70., a prace, niekiedy intymne i kameralne, najczęściej usytuowane są w przestrzeni publicznej i realizowane w dużej skali, z udziałem setek ludzi i szerokiej publiczności. Refleksja dotycząca wspólnoty i więzi społecznej łączy się w pracach Suzanne Lacy z komentarzem krytycznym na temat jakości i sensu przestrzeni publicznej jako miejsca praktyk społecznych. Artystka jest założycielką i wykładowczynią kierunku Praktyka publiczna (ang. Public Practice) w Otis College of Art and Design w Los Angeles, wykłada też w Roski School of Art na University of Southern California. http://www.suzannelacy.com

 

SPOTKANIE – WYKŁAD + DYSKUSJA

Termin: piątek, 25 listopada, godz. 18:00

Miejsce: Świetlica Nowego Teatru, ul. Madalińskiego 10/16, Warszawa

Wstęp wolny


Projekty publiczne realizowane przez artystów i animatorów kultury mogą stanowić skuteczny sposób zwracania uwagi na kwestie społeczne, a także stwarzają możliwość komunikacji między różnymi grupami. Jakie strategie ma do zaproponowania sztuka i czy różnią się one czymś od innych form dyskursu publicznego? Suzanne Lacy od czterdziestu lat łączy interwencje medialne, pracę ze społecznościami i sztuką, aby poruszać takie tematy jak rasizm, bieda, przemoc seksualna, emigracja czy zaangażowanie obywatelskie. Podczas wykładu Suzanne Lacy przywoła swoje ostatnie prace w Ekwadorze i Wielkiej Brytanii, aby pokazać w jaki sposób performans może stać się modelem niewykluczającej debaty publicznej.

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie.


WARSZTAT

Termin: sobota, 26 listopada, października, godz. 10.00-18.00

Miejsce: Instytut Kultury Polskiej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Warsztat planowany jest jako laboratorium, podczas którego uczestnicy będą pracować nad własnymi pomysłami projektów partycypacyjnych. Każdy proszony jest o przyniesienie pomysłu na działanie lub już istniejącego projektu, który chce poddać wspólnej refleksji. Artyści, animatorzy kultury, studenci, organizatorzy kultury i in. będą pracować razem nad ideowymi założeniami swoich projektów, sposobami zaangażowania ich uczestników oraz skutecznością podejmowanych działań. Warsztat będzie okazją do refleksji nad tym, w jaki sposób poruszać kwestie społeczne w projektach kulturalnych, a także jak tworzyć warunki dla procesów partycypacyjnych, które mają charakter niewykluczający i dopuszczają do głosu różne opinie.

Warsztat będzie tłumaczony na język polski.

 

REKRUTACJA NA WARSZTAT:

Obowiązuje rejestracja internetowa. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 20 listopada 2016 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji podamy jeszcze 21 listopada 2016 roku.

Warunkiem udziału w warsztacie jest obecność na spotkaniu z Suzanne Lacy 25 listopada o godz. 18:00.

Liczba miejsc: 20 osób.

Koszt: Organizatorzy dotują finansowo warsztat oraz zapewniają wyżywienie. Opłata wnoszona przez uczestnika to 50,00 PLN brutto.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztacie, najpóźniej do dnia 23 listopada 2016 roku.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001

Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Tytułem: Opłata za udział w warsztacie Suzanne Lacy

KOORDYNATORKI NCK:

Irena Madej
mail: imadej@ nck.pl
tel. 22 21 00 194

Karina Poteralska
mail: kpoteralska@nck.pl
tel. 22 21 00 147