Tropem lokalnego dziedzictwa! [RELACJA]

Data publikacji: 20.09.2018
Autor: Karolina Michalska
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

W dniach 12-15 września 2018 r. odbyła się kolejna wizyta studyjna dla uczestników projektu „Zaproś nas do siebie”. Tym razem odwiedziliśmy Małopolskę! Za współorganizację wizyty odpowiadało Locativo.

Tropem lokalnego dziedzictwa! [RELACJA]
Fot. Mateusz Wróbel, uczestnicy wizyty studyjnej

Tematem wizyty studyjnej było dziedzictwo - zarówno to lokalne, jak i narodowe, materialne i niematerialne. Wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć narrację lokalnych instytucji kultury oraz miejsc dziedzictwa. Zastanawialiśmy się także, jak twórczo wykorzystać potencjał dziedzictwa do budowania działań i oferty instytucji kultury.

Wizyta studyjna rozpoczęła się w Krakowie, skąd uczestniczki i uczestnicy udali się do miejscowości Stróże, gdzie wzięliśmy udział w warsztacie wprowadzającym do tematyki muzeów lokalnych i muzealnictwa w działalności instytucji kultury.

Drugiego dnia uczestnicy i uczestniczki odwiedzili wiele wyjątkowych miejsc zlokalizowanych w wschodniej Małopolsce, m.in. Zagrodę Maziarską w Łosiu, lokalne muzeum, które odkrywa i pielęgnuje tożsamości regionu oraz Skansen przemysłu naftowego Magdalena". Oprowadził nas po nim dawany pracownik „Magdaleny”, a teraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego „Magdalena” – Kazimierz Dudek, pasjonat kultury przemysłowej regionu.

Gościliśmy też w Muzeum PTTK w Gorlicach, w którym o wielkich historiach w małych miejscach i budowaniu wspólnoty mieszkańców wokół pamięci wydarzeń historycznych opowiedziała dyrektor Muzeum, Katarzyna Liana. Popołudniu zwiedziliśmy Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach, stworzone z wielkiej pasji do pszczelarstwa. Wieczorem wzięliśmy udział w warsztacie podsumowującym, na który zastanawialiśmy się, jak można wykorzystywać działalność lokalnych muzeów w pracy instytucji kultury.

Trzeciego dnia wizyty uczestnicy i uczestniczki odwiedzili Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, które upowszechnia dziedzictwo kultury przemysłowej oraz Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, którego ekspozycja jest zarazem narzędziem do promocji miasta i budowania tożsamości. Odwiedziliśmy również Muzeum Lizaka – miejsce, które stanowi lokalną atrakcję, a uczestniczkom i uczestnikom dostarczyło wielu wrażeń zmysłowych.

Popołudniu udaliśmy się na Cmentarz wojenny nr 123 – Łużna-Pustki, żołnierskie miejsce pochówku z czasów I wojny światowej, gdzie rozmawialiśmy o znaczeniu miejsc pamięci, jako atrakcji turystycznych i punktów oparcia dla budowania tożsamości narodowej.

Wieczorem wzięliśmy udział w warsztacie podsumowującym, w trakcie którego rozmawialiśmy i uczyliśmy się, jak tworzyć narracje o lokalnym dziedzictwie. Temat kontynuowaliśmy czwartego dnia wizyty studyjnej - wzięliśmy udział w grze symulacyjnej Chłopska szkoła biznesu, która wykorzystuje lokalne dziedzictwo do edukacji ekonomicznej.

Wizyta studyjna w Małopolsce umożliwiła uczestniczkom i uczestnikom wymianę doświadczeń, nawiązanie cennych kontaktów, podpatrzenie dobrych praktyk przydatnych w budowaniu działań instytucji kultury oparciu o dziedzictwo lokalne. Wierzymy, że w jubileuszowym, 2018 roku, to temat szczególnie dla nich ważny!