Strategia PR instytucji kultury - szkolenie Kadra Kultury | 30.05-1.06.2016

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Pon. 30 maja — Śr. 1 czerwca 2016 r.
Strategia PR instytucji kultury - szkolenie Kadra Kultury | 30.05-1.06.2016
Fot. Niuton may, Flickr, CC BY 2.0

Rekrutacja: 25.04-9.05.2016

REKRUTACJA OTWARTA

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Dyrektorów i wicedyrektorów instytucji kultury, którym podlegają działania promocyjne
 • Kierowników i specjalistów zatrudnionych w instytucji kultury odpowiedzialnych za realizację działań z obszaru marketingu, promocji i public relations
 • Pracowników instytucji kultury odpowiadających za działania strategiczne i przygotowanie strategii rozwoju instytucji
 • Pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych i firm prowadzących działania marketingowe w sektorze kultury

Poznasz:

 • jaka jest specyfika metodologii budowy strategii promocji w instytucji kultury i jej praktycznymi aspektami
 • jak dopasować działania komunikacyjnych do potrzeb i oczekiwań interesariuszy (odbiorców) do aktywności programowej instytucji kultury
 • rolę i sposoby wykorzystania zintegrowanej komunikacji marketingowej (i jej wybranych narzędzi) w rozwoju strategicznym instytucji kultury
 • narzędzia (głównie niskokosztowymi, możliwymi do łatwej implementacji) przygotowania, wdrażania i ewaluacji strategii promocji instytucji kultury
 • znaczenie komunikacji z interesariuszami i pracownikami, wolontariuszami na różnych etapach realizacji strategii promocji instytucji kultury
 • trendy we współczesnej komunikacji instytucji kultury
   

Czego się nauczysz:

 • Diagnoza, planowanie, wdrażanie i ewaluacja strategii promocji w instytucji kultury
 • Budowanie działań wizerunkowych w oparciu o efekt synergii komunikacyjnej z interesariuszami instytucji kultury
 • Kreowanie właściwych przekazów do interesariuszy instytucji kultury
 • Budowanie zintegrowanych działań promocyjnych – także w ramach procesu wzmacniania komunikacji wewnętrznej w instytucji kultury
   

Program: szczegółowy program dostępny TUTAJ

Trener: Adam Piwek

Termin: 30.05-1.06.2016 

Ilość miejsc: 22

Ośrodek szkoleniowy

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

 

REKRUTACJA

Kryteria naboruFORMULARZ REJESTRACYJNY (dostępny w czasie trwania rekrutacji) można wypełniać między 25 kwietnia - 9 maja 2016 r. (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. Link do formularza pojawi się w dniu otwarcia rejestracji. 

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy do 11 maja 2016r.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji Kadry Kultury dlatego nasze szklenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych:

 • 600,00 PLN + 23% VAT (brutto: 738.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

 • 450.00 PLN + 23% VAT (brutto: 553.50 zł) - cena szkolenia dla osób, które nie korzystają z zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym. Cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych i wyżywienia.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Termin dokonania wpłaty: 13 maja 2016 r.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Strategia PR instytucji kultury"

W cenę szkolenia wliczone są:

 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • nocleg,
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.