Rewitalizacja jako wyzwanie dla animatora | 19-21.10.2016

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Pon. 19 września — Pt. 21 października 2016 r.
Cena biletu: 200 PLN
Rewitalizacja jako wyzwanie dla animatora | 19-21.10.2016
rewitalizacja

Rekrutacja: 19.09 - 3.10.2016

Co to jest rewitalizacja? Kim są jej interesariusze, jakich obszarów dotyczy? W jaki sposób animatorzy kultury mogą włączyć się w procesy rewitalizacyjne? Te i inne zagadnienia omówimy na praktycznych przykładach podczas szkolenia z Wojciechem Kłosowskim w Radziejowicach. 

Dowiesz się:

 • Co to jest rewitalizacja, jaka jest istota tego procesu, na czym on polega;
 • Kim są interesariusze rewitalizacji i jaka jest w niej rola partycypacji społecznej;
 • Jak wytycza się obszar rewitalizacji, jak diagnozuje się w tym celu miasto;
 • Jak sporządza się krok po kroku Gminny Program Rewitalizacji (GPR);
 • Jak GPR może budować spójność społeczną i jaka jest w tym rola animatora kultury;
 • Jakie jest znaczenie ożywiania przestrzeni publicznych w rewitalizacji;
 • Jaka relacja zachodzi pomiędzy animacją kultury a animacją społeczną.

 Wszystkie te zagadnienia będą omówione na praktycznych przykładach.

Wzmocnisz umiejętności:

 • Dialogu z decydentami w swojej gminie na temat rewitalizacji t twojej roli w niej;
 • Praktycznego planowania własnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Szczegółowy program dostępny TUTAJ

Trener: Wojciech Kłosowski

Termin: 19-21 października 2016 r.

Ośrodek szkoleniowy

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

REKRUTACJA

Kryteria naboru: Rejestracja poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY trwa do 3 października 2016 roku. Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. Link do formularza pojawi się w dniu otwarcia rejestracji.

Program skierowany jest do animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Na szkolenia zapraszamy animatorów działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

Oprócz kolejności zgłoszeń w przypadku dużego zainteresowania NCK będzie brało pod uwagę dwa kryteria:

 • miejsce prowadzenie działań: pierwszeństwo będą miały osoby z małych i średnich ośrodków do 100 000 mieszkańców.
 • rodzaj wykonywanej działalności: pierwszeństwo będą miały osoby pracujące bezpośrednio ze społecznością lokalną i prowadzących zajęcia lub projekty z obszaru animacji kultury i edukacji kulturalnej.


W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami NCK będzie prosić o to, by organizacja lub instytucja oddelegowała na szkolenie tylko jednego przedstawiciela.

Wyniki rekrutacji podamy do 4 października.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji animatorów kultury dlatego nasze szkolenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych: 200,00 PLN + 23% VAT (brutto: 246.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu do dnia 10 października 2016 roku.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Rewitalizacja jako wyzwanie dla animatora kultury"

W cenę szkolenia wliczone są:

 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.