REKRUTACJA | Techniki i narzędzia w animacji kultury (26-28.10)

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Wt. 22 września — Pon. 26 października 2015 r.
Cena biletu: 246 PLN
REKRUTACJA | Techniki i narzędzia w animacji kultury (26-28.10)
Techniki i narzędzia animacji kultury

Zapraszamy na ostatnie szkolenie z cyklu dla animatorów kultury! Dowiedz się, jaka jest geneza koncepcji i modele animacji kultury, zastanów nad rolą animatora w działaniach animacyjnych oraz znaczeniem animacji kultury w rozwoju człowieka i środowisk lokalnych. Rekrutacja trwa do 3 października.

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie uczestników z koncepcją i tradycją animacji kultury oraz jej współczesnymi modelami
 2. Zapoznanie uczestników z koncepcjami community arts, pedagogiki społecznej, edukacji kulturalnej, interwencji artystycznej, współczesnych badań etnograficznych w relacji do animacji kultury
 3. Zwiększenie wiedzy uczestników na temat animacji kultury w praktyce instytucji/organizacji kultury
 4. Zwiększenie wiedzy uczestników na temat zadań animatora kultury i form jego pracy, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z profesjonalnymi animatorami i artystami.
 5. Zainspirowanie uczestników poprzez konkretne przykłady działań animacyjnych
 6. Uwrażliwienie na wartości i znaczenie animacji kultury w rozwoju człowieka i środowisk lokalnych.

Czego się dowiesz?

 • jakie są korzenie i trendy w animacji kultury
 • jakie są współczesne modele działań animacyjnych
 • jakie mogą być przeszkody w pracy animatora kultury
 • jaka jest rola animatora kultury w społeczności lokalnej
 • poznasz ciekawe przykłady projektów animacyjnych

Czego się nauczysz?

 • jak planować i realizować projekt animacyjny
 • jak może badać potrzeby społeczności lokalnej
 • jak wdrażać rożne modele animacji kultury w relacji do potrzeb społeczności lokalnych i możliwości swojej instytucji/organizacji
 • jak współpracować z artystami/animatorami realizującymi zamówiony projekt

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 1. Animator kultury w społeczności lokalnej
 2. Metody, techniki i narzędzia w animacji kultury
 3. Animator w działaniu. Przegląd przypadków
 4. Jak współpracować z animatorami/artystami realizującymi zamawiany projekt?

Trener: Marek Sztark

Termin: 26 – 28 października 2015 r.


Ośrodek szkoleniowy

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach,
ul. H. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice


REKRUTACJA

Kryteria naboru: Rejestracja poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY trwa do 3 października 2015 roku. Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. Link do formularza pojawi się w dniu otwarcia rejestracji.

Program skierowany jest do animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Na szkolenia zapraszamy animatorów działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami NCK będzie prosić o to, by organizacja lub instytucja oddelegowała na szkolenie tylko jednego przedstawiciela.

Wyniki rekrutacji podamy do 5 października.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji animatorów kultury dlatego nasze szkolenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych:

200,00 PLN + 23% VAT (brutto: 246.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu do dnia 12 października.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Techniki i narzędzia w animacji kultury"

W cenę szkolenia wliczone są:

 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.