Projektowanie oferty instytucji kultury w oparciu o diagnozę | 4-6.11.2016

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Pon. 3 października — Niedz. 6 listopada 2016 r.
Cena biletu: 738 PLN
Projektowanie oferty instytucji kultury w oparciu o diagnozę | 4-6.11.2016
Fot. Paweł Ogrodzki etnografia

Rekrutacja: 3-21 października 2016

Dla kogo jest to szklenie: pracowników domów, centrów, ośrodków kultury zainteresowanych rozwojem działalności kulturalnej, poszukujących inspiracji.

Uczestnik nauczy się:

 • jak rozpoznać oczekiwania i diagnozować potrzeby kulturalne mieszkańców
 • jak rozpoznawać potencjał i zasoby lokalnej kultury
 • jak konstruować ofertę instytucji kultury w oparciu o  zdiagnozowane potrzeby mieszkańców
 • jak włączyć mieszkańców w proces opracowania oferty instytucji kultury i współuczestniczenia w niej
 • jak współpracować z różnymi podmiotami w celu pielęgnowania tradycji i rozwoju kultury lokalnej

Uczestnik pozna:

 • aktualne tendencje w programowaniu oferty kulturalnej
 • przykłady metod aktywizowania mieszkańców do aktywności i współpracy na rzecz pielęgnowania tradycji i rozwoju kultury lokalnej

Uczestnik będzie potrafił:

 • rozpoznać oczekiwania danej społeczności lokalnej w obszarze potrzeb kulturalnych  
 • zaprojektować ciekawą ofertę kulturalną instytucji we współpracy z innymi podmiotami i uwzględnieniu  przeprowadzonej diagnozy potrzeb
 • inspirować do aktywności i zaangażowania mieszkańców w rozwój swoich zainteresowań, pasji, tradycji i kultury lokalnej

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 1. Wprowadzenie do szkolenia i integracja grupy,
 2. Lokalna definicja kultury , a organizacja życia kulturalnego.
 3. Planowanie oferty kulturalnej w oparciu o diagnozę .
 4. Planowanie oferty kulturalnej we współpracy z innymi podmiotami
 5. Różnorodność i bogactwo oferty kulturalnej.
 6. Praktyki współuczestniczenia w kulturze.  

Szczegółowy program dostępny TUTAJ

Trener: Ewa Zbroja 

Termin: 4-6 listopada 2016 r.

Ilość miejsc: 20

Ośrodek szkoleniowy:  Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Trener: Ewa Zbroja (Narodowe Centrum Kultury)

 

REKRUTACJA

Kryteria naboruFORMULARZ REJESTRACYJNY (dostępny w czasie trwania rekrutacji) można wypełniać między 3-21 października 2016 r (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. Link do formularza pojawi się w dniu otwarcia rejestracji. 

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy 13 oraz 23 października 2016r.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji Kadry Kultury dlatego nasze szklenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych:

 • 600,00 PLN + 23% VAT (brutto: 738.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

 • 450.00 PLN + 23% VAT (brutto: 553.50 zł) - cena szkolenia dla osób, które nie korzystają z zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym. Cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych i wyżywienia.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. 

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Projektowanie oferty, 4-6.11.16"

W cenę szkolenia wliczone są:

 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • nocleg,
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.