Potrzeby szkoleniowe praktyków kultury. Wyniki sondażu

Data publikacji: 30.01.2017
2 minuty

Przedstawiamy główne wyniki sondażu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury pod koniec ubiegłego roku na temat potrzeb szkoleniowych dotyczących przygotowania metodycznego i kierunkowego w zakresie części edukacji kulturalnej, w której wykorzystywane są różne praktyki artystyczne.

diagnoza-potrzeb-szkoleniowych-pracownikow-instytucji-kultury
diagnoza-potrzeb-szkoleniowych-pracownikow-instytucji-kultury

Zaproszenie do wypełnienia ankiety zostało przesłane do domów kultury oraz osób współpracujących z instytucjami kultury, a także do adresatów biuletynów informacyjnych redagowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Ankietę wypełniły 382 osoby. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu. Zestawianie i analiza zebranych odpowiedzi pomogą nam w dopasowaniu programu tegorocznych szkoleń do potrzeb praktyków kultury korzystających w swojej pracy zawodowej z różnych dziedzin twórczości.  

Opracowanie przedstawia odpowiedzi badanych na pytania o to, jaką rolę edukacja kulturalna pełni w ich placówkach, w jakich formach jest realizowana, kto za nią odpowiada, jakie umiejętności artystyczne są ważne w prowadzeniu działalności kulturalnej oraz które z nich chcieliby doskonalić. W kwestionariuszu pytaliśmy także o to, jakimi zasobami rzeczowymi i infrastrukturą potrzebną do realizacji działań z zakresu edukacji artystycznej dysponują badani. Interesowały nas również czynniki wpływające na wybór dziedzin twórczości (malarstwo, teatr, rzeźba, muzyka, itp.), których dotyczą projekty kulturalne realizowane w placówkach ankietowanych oraz to, czy badani wykorzystują w swoich działaniach elementy dziedzictwa kulturowego.