Liderzy lokalnych społeczności - jak wzmacniać ich potencjał? | 23-25.09.2015

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Pon. 24 sierpnia — Pt. 25 września 2015 r.
Cena biletu: 246 PLN
Liderzy lokalnych społeczności - jak wzmacniać ich potencjał? | 23-25.09.2015
Kadra Kultury

Zapraszamy na kolejne szkolenie "Liderzy lokalnych społeczności - jak wzmacniać ich potencjał?", które odbędzie się w dniach 23-25 września w Radziejowicach. Dowiesz się, jak wspierać liderów w ich działaniach, poznasz dobre praktyki z całej Polski i nauczysz, jak wskazać swoje mocne i słabe strony jako lidera. Rekrutacja trwa od 24 sierpnia do 6 września.

Szkolenie skierowanie jest do:

animatorów kultury działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz osobiście z małych i średnich ośrodków (do 100 000 mieszkańców)

Cele szkolenia:

- poznanie roli, jaką pełni lider / liderka w prowadzeniu działań, które mają na celu wprowadzenie zmiany społecznej lub rozwój lokalnej społeczności

- zmapowanie kompetencji liderskich osób uczestniczących i sposobów w jak kadra kultury może wspierać lokalnych liderów w swoich społecznościach lokalnych

- wymiana doświadczeń z prowadzenia działań lokalnych w sektorze kultury i wzbogacenie środków wykorzystywanych w działaniach ze społecznością lokalną w tym zakresie

Kompetencje nabyte podczas szkolenia:

Osoba uczestnicząca w wyniku szkolenia

...wie:

 • jakie zadania stoją przed liderem/liderką na poszczególnych etapach zmiany w społeczności i jak można wspierać liderów i liderki w ich działaniach
 • jakie przykładowe działania prowadzą liderzy i liderki z małych i średnich ośrodków
 • jakie narzędzia internetowe mogą wspierać zarządzanie działaniami oraz promocję i komunikowanie się z lokalną społecznością

...umie:

 • wskazać swoje mocne i słabe strony jako lidera/liderki a także sposoby na to, by wspierać inne aktywne osoby działające na rzecz zmiany społecznej w swojej społeczności
 • wskazać cechy dobrej praktyki w zakresie realizowania działań kulturalnych na rzecz zmiany w społeczności lub rozwoju danej społeczności

...potrafi:

 • wymienić 5 sposobów na wykorzystanie działań z obszaru kultury dla wspierania rozwoju swojej społeczności lokalnej lub prowadzenia zmiany społecznej przez lokalnych liderów i liderki
 • analizować potencjalne trudne sytuacje w działaniach lokalnych i tworzyć strategie wypracowania rozwiązań

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 1. Kim jest lider/liderka?
 2. Zmiana społeczna a działania kulturalne
 3. Rola lidera dla zmiany społecznej
 4. Działania lidera wspierające społeczność w zmianie
 5. Działania mojej instytucji wspierające lokalnych liderów i liderki
 6. Liderzy i liderki działań lokalnych – trudności i rozwiązania
 7. Wsparcie w nowych technologiach

Trenerzy/Wykładowcy

Zuzanna Naruszewicz

Termin

23-25.09.2015 r.

Ośrodek szkoleniowy

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

REKRUTACJA

szczegóły wkrótce