Data publikacji:
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Antropolożka kultury. Od 1992 roku związana z Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Trenerka i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, członkini Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywizacji Lokalnej, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Katarzyna Sekutowicz
Zdjęcie Katarzyny Sekutowicz

Wspiera w rozwoju liderów i liderki lokalne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne oraz instytucje samorządowe, takie jak biblioteki, szkoły, ośrodki pomocy społecznej czy domy kultury. Prowadzi doradztwo, warsztaty i długofalowe procesy rozwojowo - planistyczne oparte o dialog i partycypację. Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, pracy metodą projektu, metodologii uczenia dorosłych, wdrażaniu polityki równości szans, ewaluacji. Jest koordynatorką działań prowadzonych przez Pozarządową Agencję Ewaluacji i Rozwoju.  Autorka i współautorka takich publikacji jak m.in„Planowanie strategiczne w kulturze”, Regionalny Ośrodek Kultury, Olsztyn 2000, „Ewaluacja i monitoring”, w: Wiedza i doświadczenie, ARF, Warszawa, 2007,

W 2018 roku obchodzi 25 lecie pracy trenerskiej i doradczej.