Katarzyna Sadowska-Mazur

Data publikacji: 14.03.2013
1 minuta

Absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Obecnie kierownik Zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, gdzie od 2011 roku zajmuje się wdrażaniem zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Współtwórczyni Krajowej listy NDK oraz koordynatorka wpisów na nią.

Organizatorka I Forum Eksperckiego Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego a także wielu konferencji, warsztatów i szkoleń dotyczących min: sposobów wdrażania Konwencji z 2003 roku czy dobrych praktyk w zakresie NDK. Pomysłodawczyni i realizatorka wystawy zorganizowanej w siedzibie UNESCO w Paryżu, prezentującej zjawiska wpisane na Krajową listę z udziałem twórców prezentujących wybrane wpisy. Autorka artykułów i opracowań poświęconych tematyce dziedzictwa niematerialnego.