Jak współpracować ze społecznością lokalną? Mechanizmy współpracy z grupą | szkolenie | nabór trwa do 10 maja

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Czw. 28 kwietnia — Wt. 10 maja 2016 r.
Cena biletu: 246 PLN
mechanizmy

Jakie procesy zachodzą w grupie? Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami? Jak wykorzystać potencjał poszczególnych osób? Tego, jak konstruktywnie pracować z grupą w działaniach animacyjnych dowiesz się na czerwcowym szkoleniu dla animatorów kultury z małych i średnich ośrodków!

Rekrutacja trwa od 27 kwietnia do 10 maja.

Szkolenie odbędzie się w dniach 1-3 czerwca.

Cele szkolenia

Wzmocnienie umiejętności konstruktywnej pracy z grupą, zarówno na poziomie zadaniowym (osiąganie rezultatów), jak i procesowym. 

Dowiesz się:

 • na czym polegają zadaniowe i procesowe aspekty w pracy grupy,
 • jakie są charakterystyczne fazy pracy grupy,
 • jakie są mechanizmy i role grupowe chrakteryzujące pracę grupową,
 • na czym polega zjawisko oporu i jak można rozumieć trudne sytuacje w pracy grupy.

Wzmocnisz umiejętności:

 • komunikacyjne i facylitacyjne ułatwiające prowadzenie i animowanie grupy,
 • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w konstruktywny sposób.

Szkolenie będzie też okazją do zastanowienia się nad indywidualnym potencjałem i obszarami do rozwoju w roli animatora pracującego z grupą.

Czego się nauczysz:

 • świadomego korzystania z własnych zasobów i ograniczeń w pracy z grupą,
 • budowania zaangażowania w grupie i ułatwiania jej osiągania celów,
 • wykorzystania potencjału poszczególnych osób w grupie,
 • dobierania sposobów działania i podejmowania decyzji adekwatnych do momentu rozwoju grupy,
 • efektywnego komunikowania się i stosowania informacji zwrotnej.
Trener: Maja Branka
Termin: 1-3 czerwca 2016 r.

REKRUTACJA
Kryteria naboru: Rejestracja poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY trwa od 27 kwietnia do 10 maja 2016 roku. Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. Link do formularza pojawi się w dniu otwarcia rejestracji.
Program skierowany jest do animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Na szkolenia zapraszamy animatorów działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.
Oprócz kolejności zgłoszeń w przypadku dużego zainteresowania NCK będzie brało pod uwagę dwa kryteria:
 1. miejsce prowadzenie działań: pierwszeństwo będą miały osoby z małych i średnich ośrodków do 100 000 mieszkańców.
 2. rodzaj wykonywanej działalności: pierwszeństwo będą miały osoby pracujące bezpośrednio ze społecznością lokalną i prowadzących zajęcia lub projekty z obszaru animacji kultury i edukacji kulturalnej.
 
W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami NCK będzie prosić o to, by organizacja lub instytucja oddelegowała na szkolenie tylko jednego przedstawiciela.
Wyniki rekrutacji podamy do 11 maja.
Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji animatorów kultury dlatego nasze szkolenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych:
200,00 PLN + 23% VAT (brutto: 246.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.
Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu do dnia 18 maja 2016 roku.
Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Mechanizmy współpracy z grupą"
W cenę szkolenia wliczone są:
 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.