Festyn jako wyzwanie dla animatora kultury | szkolenie | nabór do 30. marca!

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Pon. 21 — Śr. 30 marca 2016 r.
Cena biletu: 246 PLN
Festyn jako wyzwanie dla animatora kultury | szkolenie | nabór do 30. marca!
festyn

Rekrutacja: 21 - 30 marca 2016 roku.

Termin: 20 – 22 kwietnia 2016 r.

Cele szkolenia:

 1. Pokazanie zjawiska festynu jako potencjału lokalnego.
 2. Pokazanie zjawiska festynu jako wydarzenia, które buduje potencjał miejsca, wyzwala kreatywność mieszkańców i może być przestrzenią innowacji/eksperymentu animacyjnej lub artystycznej
 3. Pokazanie różnorodności celów, które można realizować na rzecz rozwoju społeczności i tradycji lokalnej oraz promocji marki miejscowości podczas przemyślanego i dobrze zorganizowanego festynu.
 4. Zachęcenie uczestników do potraktowania festynu jako narzędzia animacji lokalnej, czyli okazji do badania potrzeb, nawiązywania współpracy oraz wyzwalania społecznego zaangażowania.
 5. Zapoznanie uczestników z narzędziami przydatnymi przy współtworzeniu festynu jako wydarzenia partnerskiego. 
 6. Zapoznanie uczestników z praktykami z różnych festynów: pomysłami, działaniami, rozwiązaniami logistycznymi.
 7. Wsparcie uczestników przy planowaniu scenariuszy konkretnych, lokalnych festynów.

 

Czego się dowiesz?

 • w jaki sposób można: edukować, integrować i aktywizować mieszkanców oraz stwarzać im szansę uczestniczenia w kulturze
 • jak włączyć festyn do swojej praktyki animacyjnej, na przykład jako element projektów społecznych, pracy z grupami oraz rozwiązywania lokalnych problemów
 • jak wspólnie z mieszkańcami zaplanować program artystyczny festynu

 

Czego się nauczysz?

 • jak zachęcić mieszkańców do współorganizowania festynu i jak wspólnie napisać, a następnie zrealizować scenariusz festynu 
 • poznasz narzędzia, które pozwolą sprawnie zorganizować festyn wspólnie z partnerami lokalnymi i pozalokalnymi: instytucjami, organizacjami, artystami, edukatorami i aktywnymi mieszkańcami
 • poznasz praktyki z różnych festynów, zarówno polskich jak i zagranicznych, tych realizowanych w większych i mniejszych ośrodkach
 • zabierzesz do domy listę pomysłów do zrealizowania w swoim środowisku

 

Trener: Anna Miodyńska

Termin: 20 – 22 kwietnia 2016 r.


Ośrodek szkoleniowy
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, 
ul. H. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice


REKRUTACJA

Kryteria naboru: Rejestracja poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY trwa od 21 do 30 marca 2016 roku. Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. Link do formularza pojawi się w dniu otwarcia rejestracji.

Program skierowany jest do animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Na szkolenia zapraszamy animatorów działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

Oprócz kolejności zgłoszeń w przypadku dużego zainteresowania NCK będzie brało pod uwagę dwa kryteria:

 1. miejsce prowadzenie działań: pierwszeństwo będą miały osoby z małych i średnich ośrodków do 100 000 mieszkańców.
 2. rodzaj wykonywanej działalności: pierwszeństwo będą miały osoby pracujące bezpośrednio ze społecznością lokalną i prowadzących zajęcia lub projekty z obszaru animacji kultury i edukacji kulturalnej.

 

W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami NCK będzie prosić o to, by organizacja lub instytucja oddelegowała na szkolenie tylko jednego przedstawiciela.

Wyniki rekrutacji podamy do 1 kwietnia.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji animatorów kultury dlatego nasze szkolenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych:

200,00 PLN + 23% VAT (brutto: 246.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu do dnia 8 kwietnia 2016 roku.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Festyn jak wyzwanie dla animatora kultury"

W cenę szkolenia wliczone są:

 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.