Dialog, wspólne dyskusje i praca - pierwsze szkolenia "Zaproś nas do siebie!" za nami!

Data publikacji: 31.08.2016
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Pierwsze szkolenia w ramach projektu "Zaproś nas do siebie!" odbyły się w Czerwonaku, w województwie wielkopolskim.

Dialog, wspólne dyskusje i praca - pierwsze szkolenia "Zaproś nas do siebie!" za nami!
relacjazeszkolenia

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury "Sokół" w Czerwonaku pracowali nad diagnozą swojej instytucji kultury. Celem szkolenia była prezentacja i ćwiczenie podstawowych narzędzi badawczych, użytecznych do prowadzenia diagnozy lokalnej, na potrzeby działań ośrodka kultury.

Uczestnicy szkolenia - pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury "Sokół" - podczas zajęć poznali zasady tworzenia diagnozy lokalnej na potrzeby odbiorców swojej oferty kulturalnej, rozwinęli swoją empatię i ćwiczyli umiejętność wyciągania wniosków diagnostycznych, a także stworzyli plan własnych działań badawczych, odpowiadających ich potrzebom. Lokalny kontekst działań Gminnego Ośrodka Kultury "Sokół" był wykorzystany jako inspiracja do tworzenia oryginalnych rozwiązań badawczych.

Nie zabrakło również refleksji nad trendami kształtującymi współczesną rolę instytucji kultury i wyzwaniami jakie przed nią stoją.

To były dni pełne wrażeń!

Czekamy na pozostałe szkolenie, prowadzone w ramach ścieżki rozwoju wewnętrznego instytucji kultury programu "Zaproś nas siebie!" - w kolejnym etapie pracować będziemy nad strategią i jej wdrożeniem.