Aplikacja,realizacja i rozliczenie projektów prowadzonych w ramach programów grantowych MKiDN | szkolenie | 24-26.10.2016

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Pon. 19 września — Śr. 26 października 2016 r.
Cena biletu: 600 PLN
Aplikacja,realizacja i rozliczenie projektów prowadzonych w ramach programów grantowych MKiDN | szkolenie | 24-26.10.2016
Fot. michael davis-burchat CC BY ND 2.0 pawlęga

Rekrutacja: 19-27 września 2016

Dla kogo jest to szkolenie: kierowników i pracowników zespołów projektowych, menadżerów projektów kulturalnych, pracowników sektora kultury zainteresowanych pozyskiwaniem środków w ramach programów Ministra KiDN.

Cele szkolenia:

 • zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie z Programów MKiDN
 • nabycie umiejętności dostosowania planowanego projektu do wymogów wybranego Programu/Priorytetu
 • nabycie umiejętności formułowania kluczowych części wniosku o dofinansowanie

Kompetencje, które uczestnicy nabędą w wyniku szkolenia:

 • wiedza na temat możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach Programów MKiDN,
 • zasad oceniania projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programów MKiDN,
 • dostosowania projektu do wytycznych obowiązujących w wybranym Programie/Priorytecie oraz najczęstszych błędów popełnianych podczas ubiegania się o dofinansowanie projektów z Programów MKiDN.
 • umiejętność oszacowania spełnienia przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych w wybranym Programie/Priorytecie, wymogów merytorycznych w wybranym Programie/Priorytecie oraz samodzielnej oceny przygotowywanego projektu i wniosku w odniesieniu do kryteriów oceny w wybranym Programie/Priorytecie.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawowe informacje o zasadach pozyskiwania środków w ramach Programów MKiDN
 • Wytyczne dla wnioskodawców i ich wpływ na konstrukcję projektu
 • Kryteria oceny wniosków
 • Konstruowanie wniosków do Programów MKiDN
 • Wypełnianie wniosku do Programów MKiDN
 • Konstruowanie budżetu
 • Analiza przykładowych wniosków
 • Realizacja projektu dofinansowanego z Programów MKiDN

Szczegółowy program szkolenia dostępny TUTAJ.

TrenerMichał Pawlęga

Liczba uczestników: 22 osoby

MiejsceDom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Termin: 24-26 października 2016 roku

 

REKRUTACJA

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać między 19-27 września 2016r. (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. 

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy po 29 września 2016 r.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji Kadry Kultury dlatego nasze szklenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych:

 • 600,00 PLN + 23% VAT (brutto: 738.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

 • 450.00 PLN + 23% VAT (brutto: 553.50 zł) - cena szkolenia dla osób, które nie korzystają z zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym. Cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych i wyżywienia.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Aplikacja projektu MKiDN, imię i nazwisko uczestnika"

W cenę szkolenia wliczone są:

 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.