Przedłużamy nabór na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2016 "animacja + generacje"!

Data publikacji: 12.09.2016
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Zgłoś swój projekt z zakresu animacji kultury budujący współpracę międzypokoleniową, przyjedź do Lublina i podziel się dobrymi praktykami z animatorami kultury z całej Polski! W naborze warto wziąć udział również dlatego, że opisy wybranych projektów ukażą się w publikacji w serii "Edukacja+Animacja", a ich autorzy wezmą udział w darmowym szkoleniu z wystąpień publicznych i prezentacji (16-18 listopada w Radziejowicach), aby lepiej przygotować się do spotkania. Nabór projektów przedłużyliśmy do 18 października 2016 roku!

Przedłużamy nabór na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2016 "animacja + generacje"!
OGP 2016

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania projektów na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2016, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod hasłem "animacja + generacje". Organizatorem szóstej edycji wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury, a współorganizatorami Centrum Spotkania Kultur wUrząd Miasta Lublin, Warsztaty Kultury oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Temat przewodni został wybrany w otwartym głosowaniu internautów. 

Dlaczego warto się zgłosić?

Autorzy 20 wybranych projektów będą mogli zaprezentować je animatorom z całej Polski pierwszego dnia wydarzenia w dwóch etapach: krótkiej prezentacji na scenie oraz podczas rozmów stolikowych. Ponadto opisy projektów znajdą się również w publikacji z serii "Edukacja + Animacja". Aby lepiej przygotować się do spotkania, autorzy wybranych projektów mogą wziąć też udział w bezpłatnym szkoleniu z wystąpień publicznych w dniach 16-18 listopada w Radziejowicach. Warto wziąć udział w wydarzeniu również dlatego, że drugi dzień Ogólnopolskiej Giełdy Projektów to okazja do samokształcenia - uczestnicy będą mieli szansę wziąć udział w dyskusjach i konsultacjach z ekspertami oraz wziąć udział w przeróżnych warsztatach. Serdecznie zapraszamy!

Jakie projekty można zgłosić?

Do naboru mogą być zgłaszane działania kulturalne i projekty animacyjne związane z tematem „animacja + generacje”, w szczególności oparte o ideę współpracy międzypokoleniowej; odkrywające i wykorzystujące potencjał (wiedzę, umiejętności, doświadczenie) różnych grup wiekowych w celu budowania wspólnoty, wzmacniania więzi i dialogu międzypokoleniowego.

Promowane będą projekty istotne dla podtrzymywania lokalnego dziedzictwa i tradycji, odkrywania swojej historii i korzeni, twórczo angażujące uczestników; oparte na międzypokoleniowej wymianie doświadczeń, wiedzy, umiejętności, pasji i zainteresowań, a także inspirujące do włączenia się w wolontariat.

Zgłaszane projekty muszą być zrealizowane lub być na zaawansowanym etapie realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Ocenie nie podlegają projekty biorące udział w poprzednich edycjach Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. 

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 października 2016 roku.
  • Wyniki naboru ogłosimy do 2 listopada 2016 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem naboru, który zawiera również wzór formularza i umowy licencyjnej.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

Co to jest Ogólnopolska Giełda Projektów?

Coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury organizowane w ramach Platformy Kultury i skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Głównym celem Giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce. Wydarzenie odbywa się zawsze pod hasłem przewodnim - dotychczas były to: edukacja + animacja, nowe media + animacja, sztuka + animacja, historie + animacja, przestrzeń publiczna+animacja. Kluczowym punktem programu jest prezentacja dwudziestu dobrych praktyk wybranych przez niezależny zespół merytoryczny. Dzięki licznym warsztatom, debatom i rozmowom z ekspertami spotkanie ma również wymiar edukacyjny.

Zobacz poprzednie edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów.

W razie problemów technicznych oraz pytań i wątpliwości dotyczących Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2016 prosimy o kontakt z Ireną Madej pod adresem imadej@nck.pl, tel: 22 210 01 94.