Źródła finansowania działań animacyjnych | Rekrutacja do 30.05!

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Wt. 24 maja — Pt. 17 czerwca 2016 r.
Cena biletu: 246 PLN
Źródła finansowania działań animacyjnych | Rekrutacja do 30.05!
Fot. pixabay.com portfel

Jak pozyskać fundusze na realizację przedsięwzięć animacyjnych? Jakie są polskie i zagraniczne źródła finansowania? Na najbliższym szkoleniu dla animatorów kultury z małych i średnich ośrodków dowiesz się, na co zwrócić uwagę przy opracowaniu wniosku, planowaniu i monitorowaniu projektu. Szczególny nacisk położymy na działania o zasięgu lokalnym. Rekrutacja trwa tylko do 30 maja!

Czego się dowiesz? 

 • jakie są polskie i zagraniczne źródła finansowania przedsięwzięć animacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych o zasięgu lokalnym
 • jakie są warunki i wytyczne wybranych źródeł finansowania 
 • jak szukać informacji o aktualnych konkursach dotacyjnych i innych formach wsparcia
 • jak opracowywać wniosek o dofinansowanie

Czego się nauczysz?

 • jak dostosować projekt do wymogów wybranych źródeł finansowania 
 • jak planować i wdrażać projekt
 • jak dokumentować, monitorować i rozliczać projekt
Termin: 15-17 czerwca 2016 r.

REKRUTACJA
Kryteria naboru: Rejestracja poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY trwa do 30 maja 2016 roku. Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. Link do formularza pojawi się w dniu otwarcia rejestracji.
Program skierowany jest do animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Na szkolenia zapraszamy animatorów działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.
Oprócz kolejności zgłoszeń w przypadku dużego zainteresowania NCK będzie brało pod uwagę dwa kryteria:
 1. miejsce prowadzenie działań: pierwszeństwo będą miały osoby z małych i średnich ośrodków do 100 000 mieszkańców.
 2. rodzaj wykonywanej działalności: pierwszeństwo będą miały osoby pracujące bezpośrednio ze społecznością lokalną i prowadzących zajęcia lub projekty z obszaru animacji kultury i edukacji kulturalnej.
 
W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami NCK będzie prosić o to, by organizacja lub instytucja oddelegowała na szkolenie tylko jednego przedstawiciela.
Wyniki rekrutacji podamy do 31 maja.
Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji animatorów kultury dlatego nasze szkolenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych:
200,00 PLN + 23% VAT (brutto: 246.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.
Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu do dnia 7 czerwca.
Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Źródła finansowanie przedsięwzięć animacyjnych"
W cenę szkolenia wliczone są:
 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.