NOWE MEDIA W PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY | 14-16.10.2015 | BENEFICJENCI DK+

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Pon. 14 września — Pt. 16 października 2015 r.
 NOWE MEDIA W PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY | 14-16.10.2015 | BENEFICJENCI DK+
DK+

Rekrutacja: 14-21 września 2015

Szkolenie skierowanie jest do:

beneficjentów programu Dom Kultury+ realizujących zadania w latach 2010-2015.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wykorzystania nowych mediów w działaniach komunikacyjnych instytucji kultury i projektów kulturalnych.
 • Zrozumienie konieczności wykorzystywania narzędzi e-marketingowych w działaniach komunikacyjnych instytucji kultury oraz projektów kulturalnych.
 • Wskazanie efektywnych i niskokosztowych narzędzi skutecznie wspierających działania marketingowe instytucji kultury lub projektu kulturalnego.
 • Wzmocnienie umiejętności uczestników z zakresu nowoczesnej komunikacji w kontekście działań adresowanych do różnorodnych grup docelowych projektów kulturalnych/promocji instytucji kultury.
 • Zapoznanie ze specyfiką wykorzystywania nowoczesnych technologii w działaniach komunikacyjnych instytucji kultury (technologie reagujące na ruch, kinetyczne, wielodotykowe, mobilne, augmented reality, integracja z innymi technologiami, np. webowymi czy standardowymi działaniami komunikacyjnymi).

Kompetencje nabyte podczas szkolenia:

 • Przygotowanie materiałów w oparciu o zasady net- i SEO-copywritingu.
 • Budowanie działań komunikacyjnych instytucji kultury w oparciu o różnorodne narzędzia social media marketingu (w tym ich monitoring, ewaluacja działań) – m.in. w oparciu o działania prowadzone na Facebooku, YouTube, forach internetowych, Google Plus, Instagramie, Forsquare, czy Pintereście.
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową w działaniach e-marketingowych instytucji kultury.
 • Zasady prowadzenia działań netPR, w tym komunikacji ze specyficznymi interesariuszami w sieci (blogerzy, dziennikarze internetowi i multimedialni).
 • Podstawy pozycjonowania i realizacji działań informacyjnych budowanych w oparciu o content marketing w serwisach internetowych instytucji kultury (projektów kulturalnych).
 • Znajomość trendów w działaniach komunikacji wizerunkowej XXI wieku – mobile marketing, rozwiązania interactive, multitouch, kinetic i augmented reality oraz ich integracja w działaniach komunikacyjnych na poziomie e-marketingowym i tzw. komunikacji 1.0. (media tradycyjne).
 • Budowanie wizerunku osobistego pracownika instytucji kultury w sieci.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Wprowadzenie do e-komunikcji instytucji kultury.
 • Social media marketing w komunikacji instytucji kultury.
 • Net-komunikacja i e-copywritting.
 • Trendy we współczesnej komunikacji internetowej a funkcjonowanie instytucji kultury.
 • Nowe media to nie tylko internet – technologie interaktywne w działaniach instytucji kultury.

Program

Program szkolenia do pobrania poniżej

Trenerzy/WykładowcyAdam Piwek

Termin: 14-16 października 2015 r.

Ośrodek szkoleniowy Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w dniach 14-21 września 2015 poprzezwypełnienie ankiety

Koszty: 200 zł netto + 23% VAT (brutto 246 zł)

Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie przesłane w terminie do 22 września 2015 r. Termin dokonania wpłaty: do 29 września 2015 r.

Dane do przelewu:

Nr konta: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001

Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Nowe media w promocji instytucji kultury"