Świadkowie Historii

archiwum

Program edukacyjny „Świadkowie Historii” do 2008 r. polegał na zbieraniu świadectw zapomnianych bohaterów XX wieku i świadków mało dotąd znanych, a ważnych wydarzeń historycznych i archiwizowaniu ich na stronie internetowej www.swiadkowiehistorii.pl.

O projekcie

Równolegle trwały prace nad „Elementarzem historii mówionej” – pierwszym w Polsce wydawnictwem edukacyjnym opisującym metodę poznawania historii poprzez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem – świadkiem historii.

Z chwilą opracowania i wydania „Elementarza historii mówionej” w 2008 r. Narodowe Centrum Kultury zmieniło profil programu, który od tej pory będzie promował metodę „historii mówionej” wśród uczniów i studentów. Witryna www.swiadkowiehistorii.pl. będzie prezentowała zebrane dotąd, przykładowe relacje i promowała metodę opisaną w „Elementarzu”. Jej częścią będzie sieć dokumentacyjna, czyli kompleksowa baza wszystkich podmiotów, stowarzyszeń i organizacji w Polsce, które zbierają lub mają w swoim posiadaniu relacje i wspomnienia świadków historii XX wieku.

 Cele programu:

  • pobudzanie zainteresowania historią najnowszą wśród uczniów i studentów,
  • upowszechnianie wiedzy i umiejętności nt. historii mówionej przez działania edukacyjne,
  • powiększanie internetowej kolekcji relacji świadków historii,

Nagrane bądź spisane relacje i wspomnienia, wraz ze zdjęciami, można przesłać na adres Narodowego Centrum Kultury ul. Senatorska 12, 00-82 Warszawa, z dopiskiem „Świadkowie Historii”. Można się z nami skontaktować rownież za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres swiadkowiehistorii@nck.pl.

Przed przesłaniem materiałów należy pobrać ankietę: Twoja relacja.
Państwa historie zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.