ZABIEGAĆ o ZABIEG

Data publikacji: 07.01.2018
1 minuta

„Ileż to się trzeba czasem nabiegać, gdy się o coś zabiega!” – takie zwyczajne zdanie dobrze ukazuje etymologię czasownika ZABIEGAĆ o coś, a także pochodzącego od niego rzeczownika ZABIEG.

zabieg
Fot. Marcelina Jarnuszkiewicz zabieg

ZABIEG to pierwotnie ‘staranie lub wysiłek przedsięwzięte dla uzyskania jakiegoś celu’. Dziś używamy w tym znaczeniu wyłącznie formy liczby mnogiej: ZABIEGI, np. zabiegi o pozyskanie wyborców, zabiegi o uzyskanie dofinansowania, a dawniej również: zabiegi o rękę pięknej panny. Od znaczenia ogólniejszego ‘staranie przedsięwzięte dla uzyskania jakiegoś celu’ powstało bardziej szczegółowe ‘czynna interwencja mająca na celu wywołanie określonego skutku’, współcześnie zawężona do ‘działanie lekarskie lub kosmetyczne mające zaradzić czemuś’ – ZABIEG chirurgiczny, operacyjny, kosmetyczny.

[SJP PWN; SJP Dor; SJP L; USJP]