Nazwisko znakomitego włoskiego fizyka XVIII i XIX w. piszemy przez V: Alessandro Volta. Nazwę jednostki napięcia elektrycznego, utworzoną na jego cześć, zapisujemy przez w – i oczywiście małą literą – wolt. Forma volt (przez v) jest dopuszczalna, choć preferuje się zapis spolszczony. Skrótem wolta jest duża litera V bez kropki. Pamiętajmy, że zarówno słowo wolt, jak i pochodzące od niego kilowolt (kV), miliwolt (mV) i mikrowolt (µV) są odmienne i powinny być odmieniane! Mówimy zatem: 12 woltów, 230 woltów, 60 kilowoltów (a nie: „12 wolt”, nie: „220 wolt”, nie: „60 kilowolt”). Zapis 12 V to 12 WOLTÓW, 230 V – 230 WOLTÓW, 60 kW – 60 KILOWOLTÓW. Powiemy i napiszemy zatem: Typowa instalacja samochodowa ma 12 V [dwanaście woltów]; to jest duży 24-woltowy akumulator do ciężarówki (nie: „24-ro woltowy”, nie „24-o woltowy”); prąd w gniazdku ma 230 woltów (nie: „230 wolt”).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; NSPP; WSPP]