Płyn stosowany do okładów na stłuczenia został tak nazwany na cześć niemieckiego lekarza, który pierwszy zaczął używać do leczenia obrzęków odpowiedniego roztworu octanu glinu, czyli właśnie popularnej wody Burowa. Drugi człon tej nazwy jest więc nazwiskiem w D., a nie przymiotnikiem i dlatego poprawnie mówimy i piszemy tylko: woda Burowa (nie: *woda burowa), płyn Burowa (nie: *płyn burowy), okłady z wody Burowa (a nie: *z wody burowej), przemywanie płynem Burowa (a nie: *płynem burowym).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]