SZNYTKA to kromka poznańska i – ogólnie – wielkopolska. Podłoże semantyczne SZNYTKI jest podobne do podłoża semantycznego SKIBKI – i jedna, i druga mają u podstaw czynność krojenia, odkrajania, cięcia. W SZNYTCE łatwiej jednak niż w SKIBCE dopatrzyć się niemieckiego rodowodu. Podczas gdy SKIBKA wydaje się rdzennie polska, SZNYTKĘ od razu podejrzewa się o germańską proweniencję. Zdradza ją jej brzmienie i wygląd (w przypadku wersji pisanej). Trudno jednak z całkowitą pewnością orzec, czy SZNYTKA pochodzi od spolszczonego rzeczownika SZNYT ‘cięcie, zwłaszcza nacięcie na skórze’, ale także ‘elegancja; szyk; fason’, czy może – co nieco bardziej prawdopodobne – bezpośrednio od niemieckiego rzeczownika der Schnitt ‘cięcie; nacięcie; krój; przekrój’ lub formy czasownikowej schnitt (od schneiden ‘ciąć; kroić, krajać; przycinać’). SZNYTKA to zatem taka chlebowa „odkrojka”.  

Źródło:

[SJP PWN; SJP Dor; ISJP; USJP; NSPP; WSPP]