Możemy STĄPAĆ PO ZIEMI, a możemy też STĄPAĆ PO DYWANACH lub PO KOBIERCACH albo STĄPAĆ PO RÓŻACH. A stąpanie po ziemi różni się, i to znacznie, od stąpania po różach.  
STĄPAĆ PO ZIEMI to ‘być realistą, nie ulegać marzeniom, nie kierować się fantazją’. Duża część związków frazeologicznych, zawierających rzeczownik ZIEMIA, ma podobne znaczenie: WRÓCIĆ NA ZIEMIĘ (nie: „wrócić z powrotem na ziemię”) ‘przestać marzyć i fantazjować, zająć się sprawami praktycznymi’, SPROWADZIĆ kogoś NA ZIEMIĘ ‘oderwać kogoś od marzeń, przywrócić mu poczucie rzeczywistości’, STAĆ MOCNO NA ZIEMI ‘być realistą, trzeźwo oceniać sytuację’. Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że ZIEMIA zazwyczaj nadaje metaforom przyziemności… 
O ile znaczenie zwrotów STĄPAĆ PO DYWANACH i STĄPAĆ PO KOBIERCACH raczej nie budzi wątpliwości i niemal na pewno odbierzemy je właściwie, czyli jako ‘żyć w wygodzie, żyć w luksusie’ (a nie ‘chodzić cicho, bezszelestnie’), o tyle stąpanie po różach może się różnie kojarzyć. Miłośnicy bosonogiej rekreacji mogą we frazeologizmie STĄPAĆ PO RÓŻACH dopatrywać się – niesłusznie – powinowactwa znaczeniowego ze zwrotem IŚĆ PO CIERNIACH ‘doznawać przykrości w życiu; cierpieć’. STĄPAĆ PO RÓŻACH powinno się jednak kojarzyć z ŻYCIEM USŁANYM RÓŻAMI – oba te związki frazeologiczne niosą bowiem znaczenie życia łatwego, przyjemnego, bez trosk i kłopotów.

Źródło:

[NSPP; WSPP; SJP PWN; USJP SFJP Sk, II, 213]