Uwaga! Ten frazeologizm wcale nie oznacza ‘odpłacać się’ ani ‘odwzajemniać się’, ani ‘odwdzięczać się’. PŁACIĆ albo ODPŁACAĆ SIĘ TĄ SAMĄ albo PODOBNĄ, albo RÓWNĄ MONETĄ to synonim innego, zachowanego w ironicznej postaci, powiedzenia: ODPŁACIĆ komuś PIĘKNYM ZA NADOBNE. Oba mają to samo znaczenie ‘odpłacać złem za doznane zło, krzywdą za krzywdę; mścić się’. Niepoprawne jest używanie tych związków frazeologicznych w odniesieniu do zachowań dobrych, szlachetnych, pozytywnych, wskazują one bowiem zawsze na kontekst negatywny. Możemy zatem powiedzieć, że zamierzamy ODPŁACIĆ TĄ SAMĄ MONETĄ sąsiadowi, który – przejeżdżając z nadmierną szybkością przez kałużę – obryzgał nas wodą i błotem od stóp do głów. Takie stwierdzenie będzie poprawne pod względem językowym, choć trudno je uznać za właściwe z innych względów. Serdecznie namawiamy Was, byście – miast płacić równą monetą – raczej puszczali w niepamięć przewiny współziomków.  

Źródło:

[NSPP; WSPP; USJP; SJP PWN; SFJP]