Tym, którzy choćby odrobinę liznęli łaciny, PARTESY mogą się kojarzyć z pierwszym zdaniem słynnego Cezarowego dzieła, które od kilkuset lat śni się po nocach kolejnym pokoleniom zgłębiającym tajniki przedmiotu lingua latina: „Galia est omnis divisa in partes tres…”. I to będzie całkiem uzasadnione skojarzenie. Słowo PARTES – albo w liczbie mnogiej PARTESY – pochodzi właśnie od łacińskiego rzeczownika part, partis (w liczbie mnogiej: partes) ‘część’.  
PARTES lub PARTESY to dawne określenie nut – partytury (której nazwa również ma w genezie ten sam łaciński rzeczownik). PARTES i PARTESY – zanim na dobre odeszły do lamusa – wydatnie wzbogaciły zasób frazeologiczny polszczyzny. I choć dziś nie używamy już wielu z tych powiedzeń, warto je poznać, bo mamy szansę napotkać je w literaturze. 
 

Źródło:

[SWO PWN; SJP Dor; SJP PWN; SWil]