Odmieniamy nazwiska: ROMANOW

Nazwiska rosyjskie i inne wschodniosłowiańskie zakończone na -ow w języku rosyjskim odmieniają się jak przymiotniki. Jednak w polszczyźnie przysługuje im odmiana rzeczownikowa. Jest to trudne dla osób, dla których pierwszym językiem jest rosyjski, jednak trzeba pamiętać, że w języku polskim tylko odmiana rzeczownikowa takich nazwisk jest poprawna. Należy pamiętać również o tym, że w polskiej odmianie tych nazwisk akcent poprawnie pada na przedostatniej sylabie (inaczej niż w języku rosyjskim). 
Poprawnie zatem: lp. M. Romanow, D. Romanowa (poprawnie: [romaNOwa, nie: [roMAnowa]), C. Romanowowi, B. Romanowa, N. Romanowem (nie: Romanowym), Ms. Romanowie (nie: Romanowym); l.mn. Romanowowie, D. Romanowów – dynastia Romanowów (nie: Romanowych), C. Romanowom (nie: Romanowym), B. Romanowów – opisujemy Romanowów (nie: Romanowych), N. Romanowami – sojusz z Romanowami (nie: Romanowymi), Ms. Romanowach – piszemy o Romanowach (nie: Romanowych).