Lepszy OD ciebie – lepszy NIŻ ja – NIE lepszy JAK my

NIŻ to najwygodniejszy, bo najbardziej uniwersalny przyimek przeznaczony do użycia z formami stopnia wyższego przymiotników. Kiedy oznajmiamy, że coś jest lepsze, gorsze, wyższe, niższe, bardziej kolorowe czy mniej posępne możemy użyć konstrukcji OD CZEGOŚ lub NIŻ COŚ (połączenie „jak coś’ jest w takim użyciu niepoprawne). Poprawnie powiemy i napiszemy zatem: lepsze od słodyczy lub lepsze niż słodycze; gorsze od paliwa z sąsiedniej stacji lub gorsze niż paliwo z sąsiedniej stacji; wyższy od Maćka lub wyższy niż Maciek; niższa od babci Heli lub niższa niż babcia Hela. Kiedy natomiast wprowadzamy przeczenie NIE, nie używamy już przyimka od. W połączeniu z zaprzeczonym przymiotnikiem w stopniu wyższym poprawne są konstrukcje: NIŻ COŚ oraz JAK COŚ, np. nie ładniejsza niż nasza kicia lub nie ładniejsza jak nasza kicia, nie mądrzejszy niż wasz kandydat na wójta lub nie mądrzejszy jak wasz kandydat na wójta. Przyimek NIŻ jest niepoprawny tylko w jednej konstrukcji ze stopniem wyższym: gdy informujemy O ILE lub W CZYM ktoś jest lepszy, wyższy itp. od kogoś lub coś jest większe, mniejsze itp. od czegoś. W takich konstrukcjach używamy wyłącznie połączenia OD KOGOŚ, OD CZEGOŚ, np. Wojtek jest o całą głowę wyższy od Eli; Sąsiednia działka jest większa od tej o 200 metrów.

Źródło:

[NSPP; WSPP; U Pol. (1), 371; Baza CKS]