Co się pakuje do PAKAMERY?

Marcelina Jarnuszkiewicz

Dawno temu zamiast PAKAMERY był PAKAMER. PAKAMER pochodził od niemieckiego Packkammer, czyli dosłownie „komora na rupiecie”, ‘pomieszczenie na pakunki’. Dlaczego męskorodzajowy PAKAMER przekształcił się w żeńskorodzajową PAKAMERĘ?
Powody były dwa. Pierwszy: najczęściej używaną formą był zapewne miejscownik W PAKAMERZE. Z takiej formy nie dowiemy się, czy chodzi o ten PAKAMER czy o tę PAKAMERĘ, bo obu formom mianownika będzie odpowiadać taka sama forma miejscownika: (w) PAKAMERZE. Drugim powodem była obecność w języku zapożyczonej wcześniej, podobnej pod względem brzmienia, budowy i znaczenia – a przy tym żeńskorodzajowej – nazwy KOMORA, która dawniej miała również postać KAMERA i znaczenie ‘małe, zamknięte pomieszczenie; cela’.
I tak PAKAMER pod wpływem KAMERY / KOMORY – przez częste używanie miejscownika W PAKAMERZE – przekształcił się w PAKAMERĘ.

Źródło:

[SJP PWN; SJP Dor; SWO PWN; ESJP, II, 486]