Profesor Walery Pisarek był wybitnym uczonym, językoznawcą, prekursorem nauki o komunikowaniu, którą On sam nazywał prasoznawstwem. Prasoznawstwo to była jego pasja –był szefem Ośrodka Badań Prasoznawczych, redaktorem naczelnym „Zeszytów Prasoznawczych”, wychowawcą wielu pokoleń dziennikarzy. Na wymienienie wszystkich funkcji, które Honorowy Przewodniczący Rady Języka Polskiego pełnił do końca niezwykle aktywnego życia, nie starczyłoby tu miejsca. Nieprzeciętny erudyta umiał swoją ogromną wiedzę wykorzystać do popularyzowania nauki o języku i komunikacji. Chyba każdy miłośnik polszczyzny ma w domu co najmniej jedną książkę Jego autorstwa: „Kieszonkowy słownik ortograficzny”, „Słownik języka niby-polskiego”, poradnik „Słowa między ludźmi” czy znakomitą „Retorykę dziennikarską”... Profesor Jerzy Bralczyk powiedział o Nim: „Był wzorem uprzejmości, a także staroświeckiego wdzięku; niezwykle ciepły, życzliwy, taktowny, a przy tym wielki umysł, który nie zamykał się w wieży z kości słoniowej” – i nakreślając portret Profesora, ujął swe przemyślenia słowami: „To człowiek, który miał rację”.
Źródło: [Wszystkie cytaty z: Profesor Jerzy Bralczyk wspomina prof. Walerego Pisarka, Poranek Dwójki, 6.11.2017]