SPOD i ZNAD, SPRZED i ZZA

Zapisujemy tylko łącznie: SPOD, ZNAD, SPRZED, ZZA, np. SPOD ziemi, ZNAD jeziora, SPRZED ogródka, ZZA tarasu. Nigdy, ale to nigdy, nie stosujemy zapisu rozdzielnego typu „z pod,” „z nad”, „z przed”, „z za”. Niestety bardzo często spotykane błędy ortograficzne, polegające na stosowaniu pisowni rozdzielnej, wynikają z nieprzyswojenia sobie poprawnej formy zapisu. Trzeba zapamiętać: SPOD i ZNAD, SPRZED i ZZA – tylko łącznie pisać trza! (notabene forma „trza”, o której wiemy, że „nie trza mówić trza, trza mówić trzeba”, jest w rzeczywistości archaizmem – dawną, dziś używaną przede wszystkim w gwarach, formą czasownika modalnego TRZEBA).
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP]