Zakończył się festiwal Korzenie Kultury!

Data publikacji: 04.12.2018
1 minuta

Druga edycja Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprezentowała muzyczną kulturę różnych etnicznych wspólnot żyjących w Polsce.

Na scenie Bemowskiego Centrum Kultury w Warszawie pojawiły się tak znamienite zespoły jak: Teresa Mirga, Kałe Bała z Czarnej Góry k. Zakopanego, Pogranicze z Szypliszk, Warszawa Wschodnia, Hiłoczka z Czeremchy, Południce, Kapela Brodow, Kapela Niwińskich Mariza Nawrocka.

Zobaczcie, jak było!

Celem Festiwalu jest zobrazowanie wpływu mniejszości narodowych na kształtowanie się polskiej świadomości kulturowej. Chcemy, aby nasze wydarzenie stało się częścią dyskursu pomiędzy polską większością a grupami mniejszościowym.

Autorami koncepcji programowej i kształtu merytorycznego są Milo Kurtis i Adam Strug.