X Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”

Lublin
Pt. 7 września — Pt. 5 października 2018 r.

Start: 7 września o godz. 17.00 przed Zamkiem Lubelskim | ul. Zamkowa 9

7 września 2018 r. wernisażowym spacerem po ulicach Lublina rozpocznie się dziesiąty Festiwal „Otwarte Miasto”.  Przewodnim motywem tegorocznej edycji wydarzenia jest „wzajemność”.  Miasto jest przestrzenią wzajemności ze swojej istoty. Platon uważał, że miasta powstają „dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny, tylko mu potrzeba wielu innych”.

Ulice i place, zaułki i świątynie, skwery i parki, bazary i sklepy, kawiarnie i urzędy są miejscami ludzkich interakcji. Miasto wyznacza ramy przestrzenne, czasowy rytm i hierarchię społeczną. Nieustannie trwający festiwal wzajemności wciąż na nowo stwarza miasto. Rządzi nim zarówno logika konkurencji i walki, lęków i resentymentu, co bezinteresowności, solidarności i daru.

Zajrzyj na stronę festiwalu – opencity.pl►

W naznaczonej nadmiarem znaczeń odciśniętych przez historię i współczesne praktyki społeczne przestrzeni centrum Lublina, na marginesach wielkiej historii, obok tysięcy małych opowieści napisanych ludzkim losem, artyści opowiedzą własne historie. Tym razem, inaczej niż w latach poprzednich, swoje prace zaprezentują przede wszystkim artyści na trwałe związani z Lublinem: Tomasz Bielak i Monika Zadurska-Bielak, Magdalena Franczak, Mirosław Nordyk Jurczuk, Kolektyw kilku.com (Aleksander Janas/Idalia Smyczyńska/Paweł Szarzyński/Robert Zając), Jarosław Koziara,  Robert Kuśmirowski, Kamil Stańczak i Katarzyna Szczypior. Obok nich swoje prace zaprezentują: Krzysztof Sołowiej z Poznania, czeski artysta Pavel Doskočil, Sofie Muller z Belgii i Holender Henk Visch.

Program festiwalu►

Mamy nadzieję, że prace wyrastające z intymnych relacji z miastem, dotkną miejsc znaczących, obudzą zapisane w miejskiej pamięci utajone energie mityczne, dadzą głos dotychczas milczącym. Miasto jest przecież sceną, na której ludzie odgrywają swoje życiowe role kierując się ku innym ludziom, powołując do życia zarówno efemeryczne, jak i trwałe wspólnoty.

Komisarzami tegorocznej edycji festiwalu są Anna NawrotMirosław Haponiuk.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.