Muzyka doby Jagiellonów | KONCERT

Data publikacji: 23.04.2021
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Narodowe Centrum Kultury, Polski Chór Kameralny oraz Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk zapraszają na wyjątkowy koncert, podczas którego usłyszymy muzykę polskich dworów z przełomu renesansu i baroku.

Transmisja z Domu Artusa w Gdańsku już w sobotę, 24 kwietnia, o godz. 18.00. 

Epoka Jagiellonów to czas wielkiego wzrostu gospodarczego, a także okres rozkwitu wielu gałęzi życia kulturalnego. Dzięki temu, że władcy zwykle szczodrze wspierali artystów, coraz szersze kręgi mogły zataczać wielkie  humanistyczne idee. Dwór królewski szczycił się muzyką na najwyższym  europejskim poziomie, a muzyczny gust władców przejmowali też co  znaczniejsi magnaci, utrzymujący własne kapele. Polskie miasta, jak  Kraków, Warszawa czy Gdańsk stawały się ważnymi centrami europejskiej  kultury.  

Podczas koncertu Polskiego Chóru Kameralnego usłyszymy utwory wybitnych kompozytorów polskich, jak Jerzy Liban z Legnicy czy Mikołaj Zieleński, także członków królewskiej kapeli, wśród których jednym z  najznamienitszych jest Andrzej Hakenberger. Muzyk do perfekcji  dopracował w swojej twórczości technikę polichóralną.   

Repertuar wybrany na ten koncert ukazuje także utwory stworzone przez włoskich mistrzów z przełomu renesansu i baroku w kręgu kapeli królewskiej Zygmunta III Wazy. W tym czasie na dwór, dzięki intensywnym zabiegom króla, trafiali najwybitniejsi kompozytorzy tych czasów, których nazwiska wymienia się obok Palestriny, Venosy czy di Lasso. Pierwszym jest Asprilio Pacelli, kapelmistrz kapeli królewskiej w  Warszawie w latach 1602–1623. Spośród 26 motetów jego autorstwa usłyszymy kilka, które zabrzmią po raz pierwszy od ponad 400 lat! 

Nie lada gratką będzie też pierwsze od czterech wieków wykonanie Missa super Iniquos odio habui. Dopiero niedawno odnaleziono pełną wersję utworu,  odpisaną niegdyś w środowisku śląskim. Jej autor, Luca Marenzio, w latach  1595-1597 był dyrygentem kapeli królewskiej na dworze Zygmunta III Wazy, osobiście poprowadził jej prawykonanie w 1596 r. – dla uświetnienia  spotkania dyplomatycznego z okazji wizyty nuncjusza papieskiego w Warszawie.   

Polskiemu Chórowi Kameralnemu, prowadzonemu przez dyrektora Jana Łukaszewskiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych w Europie  specjalistów w dziedzinie muzyki chóralnej, towarzyszyć będą zaproszeni instrumentaliści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej na  instrumentach historycznych - Jan Cizmar - teorba oraz Witosława  Frankowska - pozytyw organowy, a w świat niezwykle barwnej epoki  Jagiellonów wprowadzi wybitna muzykolog, profesor Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska.   

Transmisja koncertu na stronie www.nck.pl, www.gdansk.pl,  www.polskichorkameralny.pl | 24.04.2021r. (sobota) godz.  18.00  
Wykonawcy:  
Polski Chór Kameralny  
Jan Cizmar – teorba 
Witosława Frankowska - pozytyw organowy 
Jan Łukaszewski - dyrygent  
Tomasz Podsiadły - reżyseria   
 

W programie:  
Jerzy Liban - Ortus de Polonia  
Wacław z Szamotuł - Ego sum pastor bonus  
Wacław z Szamotuł - Nunc scio vere  
Mikołaj Zieleński - Motetto de S. Adalberto: Per merita Sancti Adalberti  
Mikołaj Zieleiński - Motetto de S. Stanislao: Ortus de Polonia  
Andrzej Hakenberger - Veni Sancte Spiritus  
Andrzej Hakenberger - O lux beatissima  
Luca Marenzio - Missa super Iniquos odio habui KYRIE GLORIA CREDO SANCTUS BENEDICTUS AGNUS DEI  
Asprilio Pacelli - Tu es pastor ovium Asprilio Pacelli - Dum esset rex