Młoda Muzyka Dawna w Kolbudach

Kolbudy
Sob. 30 czerwca — Niedz. 8 lipca 2018 r.

Młoda Muzyka Dawna jest wydarzeniem artystycznym odbywającym się w gminie Kolbudy. Główną ideą projektu jest przedstawienie muzyki dawnej w świeży sposób, pełny entuzjazmu i miłości do muzyki.

Młoda jest określeniem nawiązującym nie tyle do wieku artysty, ile do jego podejścia do sztuki. Jakiego podejścia do muzyki szukamy? Szukamy interpretacji, które poruszają. Oddania, naiwnej wiary i kreatywności - cech często charakterystycznych dla młodości. Dalecy od rutyny, w odpowiedzialny sposób staramy się przekraczać nasze bariery. Bariery techniczne, emocjonalne czy interpretacyjne. Przy czym używając naszej muzycznej wrażliwości staramy się nie nadużywać przysługującej nam swobody interpretacyjnej. 

Muzycy zapraszani na cykl koncertów Młoda Muzyka Dawna charakteryzują się wielką dojrzałością muzyczną i potrzebą przekazywania swojej pasji i historii publiczności. Są to artyści z kraju i za granicy, absolwenci renomowanych uczelni specjalizujących się wykonywaniu muzyki dawnej: Schola Cantorum Basiliensis, Conservatorium van Amsterdam, Conservatorio di Verona, Koninklijk Conservatorium w Hadze, The Royal Conservatoire of Music w Brukseli oraz wielu innych.

Młoda Muzyka Dawna jest platformą artystyczną dla zdolnych muzyków, zaczynających swoją profesjonalną drogę. Jest miejscem na zdobywanie doświadczenia i konfrontacji z publicznością.

Młoda Muzyka Dawna to również próba subiektywnego podejścia do odbiorcy i odpowiedzi na jego potrzeby. Poprzez działania towarzyszące staramy się wprowadzić odbiorców do naszego świata, tak, aby nie stanowili jedynie publiczności, która przybędzie na wieczorny koncert, ale zostanie z nami dłużej i razem będzie współtworzyć to wydarzenie. Cele te chcemy zrealizować poprzez wspólne spacery, piknik z artystami czy warsztaty. Uczestników festiwalu pragniemy również zaprosić na potańcówkę przy muzyce tradycyjnej, gdzie będą mieli okazję doświadczyć muzyki swoich korzeni i lokalnych tradycji.

Festiwal Młoda Muzyka Dawna, to nie tylko cykl koncertów. Tegoroczny Festiwal współtworzą również dzieci, dla których przygotowaliśmy ATRakcje = ARTakcje! ATRakcje = ARTakcje, to cykl warsztatów dla dzieci w czasie których młodzi uczestnicy będą mogli nie tylko wysłuchać koncertu, ale również zetknąć się z kulturą w sposób namacalny. Każdy z trzech warsztatów ma na celu zachęcenie dzieci do interpretacji usłyszanej w czasie koncertu muzyki. Dzieci będą mogły namalować, zatańczyć, zagrać – przeżyć usłyszaną muzykę na płaszczyźnie przyswajalnej dla nich.

Poprzez te działania pragniemy dotrzeć nie tylko do ludzi regularnie uczestniczących w kulturze, ale również do tych którzy podchodzą do wydarzeń artystycznych jak do przysłowiowego „jeża”. 


WEEKEND I

30.06 - 01.07

Koncert:

30.06.2018 godz. 18:00, kościół Bożego Ciała w Pręgowie, Eunsoo Jang&Modus Consort w składzie: Katarzyna Anna Olszewska, Katarzyna Szewczyk - skrzypce, Anna Stankiewicz - altówka, Anna Jankowska - wiolonczela, Katarzyna Czubek - flet i obój barokowy, Adam Jastrzębski - klawesyn

Wydarzenia towarzyszące:

30.06.2018, godz. 11:00 chiński domek w Babidole, ul. Słoneczny Stok

 Śniadanie z muzykami z zespołu Modus Consort (wydarzenie piknikowe)

30.06.2018, godz. 20:00 chiński domek w Babidole, potańcówka z Ewą Grochowską oraz kapelą Maciej Filipczuk i goście weselni.

ATRakcje= ARTakcje - warsztaty dla dzieci

01.07.2018, świetlica w Ostróżkach: elementarz tradycji- ludowe zabawy i piosenki dla dzieci 5-11 lat.

Prowadząca: Ewa Grochowska


Weekend II

07.07  -  08.07

Koncert:

07.08.2018, godz. 19:00, kaplica w Buszkowy, Smak Melancholii, Anna Zawisza(sopran), Anna Swoboda (lutnia, teorba)

Wydarzenie towarzyszące:

07.07.2018, godz. 12:00, start spod Szkoły w Buszkowach, spacer z Pawłem Sidło - ornitologiem po lasach Buszkowy

ATRakcje= ARTakcje  -  warsztaty dla dzieci:

8.07.2018 godz. 14:00 świetlica w Bąkowie

Warsztat instrumentalny – USŁYSZANE/ZAGRANE, zachęca dzieci do dźwiękowej interpretacji usłyszanego koncertu. Zagrają bębny, dzwonki, cymbały, zagra duży i mały.

Prowadzące: Katarzyna Czubek, Anna Jankowska

Organizator festiwalu: Fundacja Horyzonty Sztuki

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018