Lech Kaczyński 1949-2010. Człowiek Solidarności. WYSTAWA

dziedziniec MKiDN - Warszawa
Pon. 7 września — Śr. 7 października 2020 r.
Organizator: Instytut Dziedzictwa Solidarności
Lech Kaczyński 1949-2010. Człowiek Solidarności. WYSTAWA
Fot. Sejm RP (CC BY 2.0)

7 września br. na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została uroczyście otwarta wystawa „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności”.

W uroczystości wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński,  prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, wicepremier Jadwiga Emilewicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak, a także członkowie Rady Ministrów, parlamentarzyści, działacze opozycji antykomunistycznej, przedstawiciele organizacji społecznych i pozarządowych, dyrektorzy instytucji kultury. Ekspozycja przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku będzie dostępna dla zwiedzających przez najbliższy miesiąc.

Wystawa pt. „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności (1949–2010)” to przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Zostało ono zaplanowane jako element obchodów jubileuszu 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Pierwotnie wernisaż wystawy planowano na 9 kwietnia 2020 roku, jednak ze względu na rozwój pandemii COVID-19 pierwsza prezentacja wystawy została przesunięta w czasie. Przedsięwzięcie pt. „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności (1949–2010)” to 15 tablic przekrojowo prezentujących dorobek zawodowy, społeczny i naukowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na przestrzeni 61 lat jego życia. Poszczególne tablice ilustrowane są zdjęciami i cytatami z jego oficjalnych wystąpień – od okresu lat młodzieńczych poprzez kolejne etapy włączania się Lecha Kaczyńskiego w działalność związkową i polityczną, od okresu opozycji PRL poprzez lata transformacji ustrojowej, jako czynnego działacza społecznego, do okresu dojrzałej działalności politycznej. Wspomnienie o Lechu Kaczyńskim obejmuje zatem zarówno jego działalność jako Ministra Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Ministra Sprawiedliwości, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, jak i w finale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł wystawy nawiązuje do priorytetu życiowego Lecha Kaczyńskiego, jakim była działalność związkowa oraz troska o prawa pracownicze i prawa człowieka. Od lat studenckich zarówno w swojej działalności społecznej i opozycyjnej, jak i w pracy naukowej był on żywo zainteresowany obroną praw pracowniczych i ludzi w gorszej sytuacji socjalnej. Jako pracownik naukowy szczególnie interesował się kodeksem pracy i przepisami związanymi z kształtowaniem stosunku pracodawca – pracownik, zaś rozprawę habilitacyjną poświęcił rencie socjalnej. To Lech Kaczyński jako Minister Sprawiedliwości po raz pierwszy rozpoczął skuteczne działania przeciwko przestępstwom reprywatyzacyjnym, korporacyjnym i mafii paliwowych. Wystawa dokumentuje również całkowicie odmienny od poprzedników stosunek Lecha Kaczyńskiego do dokumentowania historii, szacunek dla patriotyzmu i niewygodnych głównemu nurtowi bohaterów historii: powstańców, żołnierzy AK, niepokornych związkowców, niezgadzających się z polityką otoczenia Lecha Wałęsy. To właśnie Prezydent Lech Kaczyński po raz pierwszy uhonorował wysokimi odznaczeniami państwowymi Annę Walentynowicz i Andrzeja Gwiazdę, wcześniej systemowo spychanych na margines historii Solidarności. To dzięki Lechowi Kaczyńskiemu udało się zbudować Muzeum Powstania Warszawskiego. Wreszcie to jego działania prowadziły do odważnego mówienia prawdy o zbrodni katyńskiej.

Wystawa kończy się upamiętnieniem żałoby narodowej, jaka nastała po tragicznej katastrofie prezydenckiego samolotu w lesie smoleńskim. Instytut Dziedzictwa Solidarności pragnie tą ekspozycją przypomnieć Polakom, a szczególnie młodemu pokoleniu, rolę Lecha Kaczyńskiego w powstaniu, działalności opozycyjnej i w okresie III RP Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zwłaszcza w obliczu 40 rocznicy Porozumień Sierpniowych z 1980 roku.