Konferencja „Ład Europy Wschodniej. Polska i Litwa w monumentalnych Dziennikach Michała Römera”

Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, UW - Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 32
Śr. 10 października 2018 r.   g. 18:00

Ośrodek KARTAStudium Europy Wschodniej zapraszają na polsko-litewską konferencję pod patronatem Ambasady Republiki Litewskiej: „Ład Europy Wschodniej. Polska i Litwa w monumentalnych Dziennikach Michała Römera”.

Konferencja służyć będzie ukazaniu historii wielowiekowej koegzystencji polsko-litewskiej. Punktem wyjścia do debaty nad wzajemnymi stosunkami na płaszczyźnie kulturowej i historycznej będzie jedna z najbardziej wnikliwych analiz sytuacji na Kresach północno-wschodnich w I połowie XX wieku – dzienniki Michała Römera. Był on wybitną postacią kultury i historii Polski i Litwy, orędownikiem ich współistnienia w duchu dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego dzienniki to jedno z najważniejszych świadectw Europy Wschodniej – pokazuje korzenie tożsamości Polaków i Litwinów oraz to jak ważne jest wspólne dziedzictwo i jego kultywowanie na styku różnych kultur. Konferencja będzie umocnieniem dialogu polsko-litewskiego i podsumowaniem prac w tak trudnej kwestii zespołu badaczy z obu krajów, który po raz pierwszy udało się powołać do kilkuletniej pracy nad wspólnym dziedzictwem kulturowym.

W dyskusji wezmą udział: prof. Alvydas Nikžentaitis, prof. Grzegorz Nowik, dr Rimantas Miknys oraz prof. Leszek Zasztowt.

O pracy nad projektem opowiedzą jego realizatorzy: red. Agnieszka Knyt z Ośrodka KARTA oraz red. Jan Sienkiewicz z Wilno. Głos zabierze także dr Sigitas Narbutas, dyrektor Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie, która była partnerem projektu.

Zapisy: promocja@karta.org.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018.