KOJI KAMOJI LAUREATEM TEGOROCZNEJ NAGRODY IM. JANA CYBISA - wystawa

Galeria DAP w Domu Artysty Plastyka - Mazowiecka 11A, Warszawa, Galeria DAP w Domu Artysty Plastyka
Sob. 29 października — Wt. 29 listopada 2016 r.
KOJI KAMOJI LAUREATEM TEGOROCZNEJ NAGRODY IM. JANA CYBISA - wystawa
Kamoji

Koji Kamoji został laureatem Nagrody im. Jana Cybisa za rok 2015, najważniejszego polskiego wyróżnienia w dziedzinie sztuk plastycznych. Wystawę „Rzeka. Słowa i obrazy” wybitnego artysty japońskiego pochodzenia będzie można odwiedzać od 29 października do 29 listopada w Domu Artysty Plastyka w Warszawie. 

Nagroda im. Jana Cybisa to najstarsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie sztuk plastycznych w Polsce. Ustanowiona została w 1973 r. przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków w celu uczczenia pamięci Jana Cybisa, którego twórczość artystyczna i działalność pedagogiczna wywarły duży wpływ na kształtowanie się polskiego środowiska artystycznego w powojennej Polsce. Jan Cybis był również głównym inicjatorem reaktywowania OW ZPAP po II Wojnie Światowej.

Nagroda im. Jana Cybisa przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. Otrzymać ją może wyłącznie artysta żyjący, którego twórczość cechuje oryginalność i indywidualizm artystyczny. Nazwiska laureatów Nagrody im. Jana Cybisa to panteon polskiej sztuki współczesnej, obrazujący przekrój najważniejszych tendencji i wpływów w polskim malarstwie współczesnym w ostatnich 40-leciu. Laureatami poprzednich edycji byli m.in.: Jerzy Nowosielski, Jan Tarasin (1987), Leon Tarasewicz, Ryszard Winiarski, Teresa Pągowska, Jerzy Kałucki, Paweł Susid, Marek Sobczyk, Wojciech Fangor.

Za rok 2015 uhonorowany został Koji Kamoji – malarz, autor instalacji i obiektów artystycznych. Ten wybitny artysta należy obecnie do bardzo wąskiego grona twórców, którzy reprezentują polską sztukę na najważniejszych wystawach międzynarodowych. Jego artystyczne działania są jednymi z najciekawszych zjawisk w sztuce współczesnej. Koji Kamoji, urodzony w Tokio a od przeszło 50 lat mieszkający i pracujący w Polsce, nie zatracił istoty japońskiego spojrzenia na rzeczywistość. Jego realizacje związane są bardzo mocno z kulturą japońską. Odwołują się do tamtejszej tradycji i obyczaju. Z drugiej zaś strony, twórczość ta jest mocno osadzona w dziedzictwie polskiej sztuki. Silny wpływ na kształtowanie się postawy artysty miała twórczość Henryka Stażewskiego i Władysława Strzemińskiego. Sam Koji Kamoji określa siebie jako polskiego artystę japońskiego pochodzenia. Twórczość artysty dowodnie świadczy o tym, że sztuka może budować mosty. Koji Kamoji, dzięki swojemu oeuvre, jest łącznikiem między Polską a Japonią. Jego twórczość wykracza poza granice jednego państwa, jednej kultury, jednego narodu. W szerszym kontekście, wpisuje się w misję kultywowania wizji sztuki jako uniwersalnego Imago Mundi – obrazu świata wielu kultur i tradycji, które koegzystując ze sobą, mogą być dla siebie wzajemnym źródłem inspiracji i wiedzy.  

Wystawa Koji Kamoji „Rzeka. Słowa i obrazy” czynna w dniach 29.10 – 29.11.2016 r. w Galerii DAP w Domu Artysty Plastyka przy ul. Mazowieckiej 11a, w Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków. Narodowe Centrum kultury objęło wystawę patronatem honorowym. 

Szczegóły>>