Ja i Ty – inaczej – My. O kulturze wspieranej dialogiem międzypokoleniowym

03.01.2018
3 minuty

Ja i Ty – inaczej – My. O kulturze wspieranej dialogiem międzypokoleniowym to tytuł projektu realizowanego przez dwanaście miesięcy w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zwieńczeniem projektu jest niniejsza publikacja, adresowana do osób pracujących lub chcących podjąć pracę z seniorami, a reprezentujących różne zawody związane ze światem kultury i sztuki. Projekt otrzymał Patronat Honorowy Narodowego Centrum Kultury.

okładka
okładka

Pierwsza część publikacji zawiera wywiady z osobami doświadczonymi w pracy z seniorami: cenioną gerontopedagożką i pierwszą w Polsce trenerką w innowacyjnym programie Positive Approach to Care™ – Marleną Meyer; psychogerontolożką i nauczycielką akademicką – Edytą Bonk; emerytowaną animatorką kultury i jednocześnie koordynatorką Uniwersytetu III Wieku – Anną Dobrowolską; emerytowanym animatorem kultury, kuratorem galerii sztuki i poetą – Antonim Dobrowolskim; nauczycielem akademickim i artystą grafikiem ilustratorem – Bolesławem Kaszą; pisarzem, nauczycielem i animatorem kultury osób dorosłych – Jarosławem Górskim; instruktorką rękodzieła artystycznego, etnolożką – Pauliną Adamską oraz edukatorką i animatorką kultury – Łucją Cieślar. Rozmowy zostały przeprowadzone z myślą o wymianie doświadczeń w zakresie pracy z osobami starszymi, wskazaniu na ich specjalne potrzeby wynikające ze specyfiki wieku, a także wyróżnieniu działań, które można zarekomendować jako tzw. dobre praktyki.

W kolejnej części zawarte zostały autorskie scenariusze moich zajęć warsztatowych skierowanych do seniorów, które realizowałam głównie w woj. śląskim. Warsztaty tematycznie podzieliłam na dwie części, łącznie wzięło w nich udział ponad sto osób – słuchaczy Uniwersytetów III Wieku, członków Klubów Seniora i innych organizacji zrzeszających osoby w wieku 60+. Pierwszy blok tematyczny warsztatów skupiony był na dialogu międzypokoleniowym w kontekście filozofii dialogu, antropologii kultury i psychologii społecznej, drugi został przeprowadzony w oparciu o metodę storytelling, która umożliwiła zebranie opowieści na temat roli, potrzeby i samego rozumienia dialogu. Ostatnia część publikacji zawiera siedem wybranych opowieści, których autorami są seniorzy uczestniczący w moich warsztatach. Te spisane historie pozostają dla mnie szczególnie ważne, ponieważ są efektem pracy osób, przekazujących cząstkę siebie – wartości, którym pozostali wierni w trakcie swojego życia, wspomnień, którymi chcą podzielić się z innymi i złotych myśli, które sami uznali za ważne i godne wypowiedzenia. (...)
 

(ze wstępu)

 

Publikacja jest dostępna po adresem: issuu.com/barbara_wrona