NCK angażuje się w obchody „Niepodległej”

Narodowe Centrum Kultury angażuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Realizujemy projekty mające na celu upamiętnienie jednej z najważniejszych dat w historii Polski.

W marcu ogłosiliśmy konkurs Murale Polskiej Niepodległości na opracowanie koncepcji działań artystyczno-edukacyjnych, zakończonych powstaniem muralu, upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Działania będą obejmować m.in. warsztaty, spacery historyczne, wspólne zbieranie pamiątek, organizację gry miejskiej, spotkania ze świadkami historii, które przygotują uczestników do zaprojektowania i wykonania muralu.

Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

#BarwyWspólne to prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury kampania społeczno-edukacyjna. Celem programu jest rozpowszechnianie wiedzy o symbolach narodowych, praktykach ich wykorzystywania oraz sposobach traktowania. Ponadto kampania ma za zadanie budowanie szacunku i pozytywnego odbioru symboli narodowych, które powinny stać się naturalnym elementem życia każdego Polaka. W ramach działań planowane są: kampania promocyjna, pikniki, warsztaty, programy edukacyjne, wystawy.

www.niepodlegla.gov.pl

 

O Programie Wieloletnim „Niepodległa”

Program Wieloletni „Niepodległa” łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

www.niepodlegla.gov.pl